info@praktijkwillemspark.nl

Vincent Bol

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Vincent Bol is binnen Praktijk Willemspark werkzaam als praktijkhouder en als psychotherapeut. In 2004 studeerde Vincent af aan de Universiteit van Leiden, Klinische- & Gezondheidspsychologie. Nadien heeft Vincent bij PsyQ gewerkt bij diverse zorgprogramma’s, waaronder persoonlijkheidsproblematiek. Vincent is in 2011 BIG-geregistreerd psychotherapeut geworden, na de opleiding tot Integratief Psychotherapeut te RINO Utrecht te hebben voltooid. Na de psychotherapie opleiding heeft Vincent de opleiding Overdrachtsgerichte psychotherapie gedaan.
Vanaf 2011 tot medio 2016 heeft Vincent als zelfstandig gevestigd psychotherapeut gewerkt bij Stroer Psychotherapie te Heemstede. Vanaf juni 2016 werkt Vincent binnen Praktijk Willemspark.
Vincent werkt persoons- en ontwikkelingsgericht. ‘In de therapie tracht ik om samen met u op zoek te gaan herhalende (onbewuste) denk-, gevoelens- en gedragspatronen. Samen met u tracht ik om deze te onderzoeken op hun functie en betekenis. Taal en de uitingen van taal zijn hierbij van essentieel belang. In de therapie hoop ik dat u weer in contact komt met uw verlangens’.
Vincent geeft individuele therapie en systeemtherapie. De vorm van de therapie kan zowel kortdurend als langdurend van aard zijn, waarbij de frequentie 1 tot 2x per week is.

Om de kwaliteit van zijn werk te waarborgen verbindt Vincent zich aan regelmatige bijscholing, intervisie en supervisie. Eveneens is Vincent lid van een vakvereniging en beroepsvereniging. Vincent hanteert de beroeps- en ethiekcodes zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (www.psychotherapie.nl) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.LVVP.info). Bovendien hanteert hij het voorgeschreven beroepsgeheim en kan hij hierop worden getoetst door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit en meer heeft Vincent gedocumenteerd in een GGZ kwaliteitsstatuut.

Vincent is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).


BIG-registratie nummer Psychotherapeut 09914051016

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.