Verwijzing en aanmelding

Verwijzing

In het geval er sprake is van psychische klachten is de huisarts het eerste aanspreekpunt. De huisarts zal, vaak met de hulp van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), proberen deze klachten te verminderen of beter in kaart te brengen. Wanneer klachten niet opklaren en/of wanneer duidelijk is welke hulp nodig is, zal de huisarts overgaan tot doorverwijzing. Met ingang van 1 januari 2014 valt de eerdere eerstelijns psychologische zorg voortaan onder de generalistische Basis GGZ (BGGZ); de eerdere tweedelijns psychotherapeutische zorg onder de specialistische GGZ (SGGZ). Bij de doorverwijzing bepaalt de huisarts of er sprake is van een vermoeden van een stoornis zoals omschreven in de DSM V (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders). Hiernaast maakt de huisarts een inschatting van de duur en ernst van de klachten, de complexiteit van de hulpvraag en de mate waarin de klachten een risico vormen voor u en/ of uw omgeving.

Bij lichte tot matig-ernstige en enkelvoudige psychische problematiek wordt doorgaans verwezen naar de Basis GGZ. Bij ernstige en meervoudige psychische problematiek vindt verwijzing plaats naar de specialistische GGZ. In de BGGZ is de behandeling kortdurend en wordt verwacht dat binnen maximaal 12 gesprekken de klachten verminderen. In de SGGZ wordt verwacht dat meer dan 12 gesprekken nodig zijn om te herstellen en is er geen maximum aantal gesprekken vastgesteld. Wel wordt op gezette tijden geëvalueerd of de langere behandelduur samengaat met een positief therapieproces. Praktijk Willemspark biedt enkel behandeling aan binnen de SGGZ. Voor vergoeding vanuit de zorgverzekering (zie ook kosten en vergoeding) is het noodzakelijk dat op de verwijsbrief van de huisarts expliciet vermeld staat dat het zorg binnen de SGGZ betreft en om welke (vermoedelijke) DSM-stoornis het gaat.

Aanmelding

Indien u zich wilt aanmelden voor psychotherapie kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen. U kunt ook een email sturen of telefonisch contact opnemen (zie contact). In alle gevallen wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om de mogelijkheden door te spreken en indien passend en gewenst een afspraak te maken voor een intake.

Ons streven is doorgaans u  binnen twee weken na aanmelding een eerste intakegesprek aan te bieden. Bij een positieve indicatie en match wordt u direct aansluitend in behandeling genomen.

 

Contact met Praktijk Willemspark

Er is momenteel ruimte voor nieuwe aanmeldingen 

Bent u op zoek naar een psychotherapeut? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier en vervolgens nemen wij contact met u op.