Verwijzers

U bent huisarts, collega in de GGZ of andere gezondheidszorgprofessional en u overweegt om uw patiënt of cliënt naar ons door te verwijzen. Hier leest u wat relevant is voor uw verwijzing.

 

Verwijzing

Wij zijn een praktijk die zich richt op het aanbieden van individuele procesgerichte langdurige psychotherapie en groepspsychotherapie aan volwassenen en adolescenten met meervoudige, complexe problematiek. Wij zijn een sGGZ-instelling en nemen nieuwe cliënten aan als zij een verwijsbrief hebben en een aanmeldformulier hebben ingevuld. Zonder verwijsbrief en aanmeldformulier nemen wij een aanmelding bij ons niet in behandeling. Vooroverleg is altijd mogelijk, neem daarvoor contact op met de praktijkhouders.

Onze zorg wordt (deels) vergoed

Onze zorg wordt vergoed, en wel veelal minimaal 75% voor mensen met een natura-polis. Voor cliënten met een restitutie-polis geldt over het algemeen zelfs een 100%-vergoeding.  Overstappen van polis kan in december of gedurende het jaar indien er bijvoorbeeld sprake is van een nieuw arbeidscontract met bijbehorende collectiviteitsregeling. Vooraf nemen we met de cliënten door wat de kosten van een behandeling zijn. Meer daarover kunt u lezen op de pagina over vergoeding.

Ongecontracteerd werken

Wij werken ongecontracteerd, dat betekent dat we geen contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Dat doen we omdat het afsluiten van deze contracten ook betekent dat zij indirect of direct invloed kunnen uit oefenen op het beleid binnen onze praktijk. Meer informatie hierover is de vinden op de contractvrijepsycholoog.nl.

Psychotherapie

Trajecten binnen Praktijk Willemspark zijn veelal langdurende inzichtgevende individuele psychotherapietrajecten. Als u verwijst naar ons, verwijst u dus voor een langlopende psychotherapeutische behandeling. Wij bieden geen op zichzelf staande psychiatrische trajecten aan en ook op zichzelf staande vaktherapie of systeemtherapie hebben wij niet in ons aanbod. Inzet van de psychiater, systeemtherapeut en/of vaktherapeut zijn altijd ten dienste van de psychotherapeutische behandeling. In onze praktijk is de regiebehandelaar dan ook altijd een psychotherapeut*.

Voor groepspsychotherapie werken we samen in Praktijk Noordeinde met andere therapeuten in de regio. Alle groepen die bij Praktijk Noordeinde plaatsvinden, vallen onder administratief onder Praktijk Willemspark, Praktijk Noordeinde heeft geen aparte AGB code. Voor kortdurende psychologische behandeling werken we samen met Praktijk 2005.

Geen op zichzelf staande classificerende diagnostiek

Een psychotherapie is een verkenning van de binnenwereld om samenhang van ervaren klachten, symptomen, patronen en conflicten inzichtelijk te krijgen. We werken dus niet klacht-gericht. Wij maken daarom vooral gebruik van beschrijvende diagnostiek. Regelmatig maken we gebruik van classificatiesystemen, diagnostische indelingen of theoretische kaders om onze diagnostische bevindingen te onderbouwen. Verwijzingen die gaan over de vraag of er al dan niet een bepaalde classificatie speelt of niet (bijvoorbeeld wel of niet een specifieke DSM-5 classificatie), zijn minder geschikt voor onze praktijk.

Geen op zichzelf staande medicatiecontacten

In principe wordt door de psychiaters van Praktijk Willemspark geen medicatie voorgeschreven. Alleen als er in het psychotherapeutisch proces een wens ontstaat die past in het psychotherapeutisch proces om medicatie te wijzigen of af te bouwen, zal in overleg met de oorspronkelijke voorschrijver afgestemd gaan worden en kan in sommige gevallen de receptuur overgenomen worden. Verwijzingen die vooral een psychofarmacotherapeutisch karakter kennen, zijn minder geschikt voor onze praktijk.

 

* voor psychotherapeut kan ook gelezen worden: een BIG-geregistreerde professional met bevoegdheden en bekwaamheden in de psychotherapie, denk aan een psychiater-in-de-rol-van-psychotherapeut of een klinisch-psycholoog-in-de-rol-van-psychotherapeut.