Vergoeding

Uw zorg wordt (deels) vergoed

De behandelingen bij onze praktijk worden vergoed door de zorgverzekeraar. In uw polis kunt u op zoeken of dat volledige vergoeding is (100%) of een gedeeltelijke vergoeding (veelal 75-90%). Als u bij ons een behandeling start bespreken we dit met u en welke kosten dat met zich meebrengt.

De kosten die wij in rekening brengen zijn conform met NZA-tarief. Via deze tarievenzoeker kunt u opzoeken om welk bedrag het gaat. Individuele behandelsessies duren in onze praktijk 60 minuten, in de kennismakingsfase duren (diagnostische) gesprekken vaak langer. We spreken doorgaans wekelijks af, dat betekent 40-45 sessies per jaar. Een voorbeeld: gaat u individueel in behandeling bij een psychotherapeut of psychiater, dan vult u ‘ambulant, kwaliteitsstatuut sectie III, monodisciplinair’ in, en ‘psychotherapeut’ of ‘psychiater’, daarna ‘behandeling’ en tot slot ’60 minuten’. In uw polis kunt u op zoeken hoeveel procent van dit bedrag voor u vergoed wordt.

U krijgt van ons eens per maand een factuur. Deze dient u in bij uw zorgverzekeraar. Deze keert uit aan u. U betaalt vervolgens het bedrag op onze factuur aan ons. Facturen die voor 1 juni zijn verstuurd lopen via Infomedics. Als u vragen heeft over deze facturen, dan kunt u bij hen terecht. Facturen van na 1 juni lopen via ons. Als u daar vragen over heeft kunt u terecht bij uw psychotherapeut.