info@praktijkwillemspark.nl

Veelgestelde vragen

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veelvoorkomende vragen van zowel patiënten als verwijzers. Als uw vraag hier niet tussen staat, kunt u ons altijd telefonisch of via e-mail bereiken voor directe ondersteuning.

Voor een actueel overzicht van de Vergoedingen en Contracten 2024 verwijzen we graag naar onze “Kosten” pagina.

Met de introductie van het zorgprestatiemodel is ook de zorgvraagtypering geïntroduceerd: zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg vullen voor elke patiënt de HoNOS+-vragenlijst in om het zorgvraagtype van elke patiënt te bepalen.

U wellicht bekend is dat de actiegroep ‘Vertrouwen in de ggz’ een kort geding heeft aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de verzameling en verwerking van de zogenaamde zorgvraagtyperingsdata te stoppen.

Op 1 november heeft de rechtbank geoordeeld dat er momenteel onvoldoende grond is om deze dataverzameling te verbieden:

“De vordering wordt afgewezen omdat Eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de verplichting tot gegevenslevering en de verwerking daarvan evident in strijd is met hoger recht en daardoor gestaakt moet worden.”

De NZa heeft dus van de rechter (vooralsnog) toestemming gekregen om door te gaan met het verzamelen en verwerken van deze gegevens. De verplichting om de HoNOS+-gegevens te registreren blijft van kracht. Er loopt nog een bodemprocedure waarin de rechter de dataverzameling verder zal onderzoeken. De zitting wordt binnen een half jaar verwacht, gevolgd door een uitspraak meestal binnen een half jaar na de zitting.

Elk jaar vinden er tal van ontwikkelingen plaats in de zorgsector. Vooral tegen het einde van het jaar is er veel gaande op het gebied van zorgverzekeringen. Een belangrijk aspect voor 2024 betreft bijvoorbeeld de beschikbaarheid van restitutiepolissen en welke zorgverzekeraars al dan niet met ons een contract hebben afgesloten. Voor 1 december zullen wij al onze patiënten op de hoogte stellen van de belangrijkste ontwikkelingen en hen adviseren over de meest geschikte manier om de behandeling bij Willemspark vergoed te krijgen.

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en deze zijn beschikbaar op de website: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/. Op de website van Willemspark kunt u een overzicht van de tarieven per functie en de duur van behandeling/diagnostiek vinden onder de sectie ‘Tarieven’. Voor vragen over tarieven en vergoedingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat of uw zorgverzekeraar.

We werken volgens het principe planning=realisatie. Dit betekent dat we 60 minuten voor uw behandeling reserveren. Als de afwijking in tijd niet meer is dan 15 minuten (korter of langer), zal deze tijd niet worden aangepast.
Het bedrag dat uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van het type polis dat u hebt gekozen. Met een zuivere restitutiepolis krijgt u meestal 100% vergoed. Bij een naturapolis krijgt u slechts een deel vergoed. De exacte percentages kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen.
Als u denkt dat u de factuur niet op tijd kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om dit te bespreken.
Of u eigen risico moet betalen na uw behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt bepaald door verschillende factoren:
  • Heeft u andere zorgkosten gehad gedurende hetzelfde kalenderjaar?
  • Zijn er andere medische kosten geweest die onder de basisverzekering vallen, zoals medicijnen of behandelingen in het ziekenhuis, die u al heeft betaald als onderdeel van uw eigen risico?
  • Heeft u gekozen voor een hoger vrijwillig eigen risico bij het afsluiten van uw verzekering? Het wettelijk vastgestelde eigen risico is momenteel 385 euro, maar als u een vrijwillig eigen risico heeft gekozen, kan dit hoger zijn, tot maximaal 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico).
Het is mogelijk dat u een afspraak heeft gehad met twee verschillende behandelaars. Onder het zorgprestatiemodel wordt de (directe) tijd door elke behandelaar afzonderlijk geregistreerd. Daarom kunnen er bij één afspraak twee factuurregels staan.
Het tarief van een groepsconsult hangt af van het aantal deelnemers dat aanwezig is bij elke sessie. Daarnaast variëren de tarieven per beroepsgroep van de behandelaren. Zo kan het tarief voor een psycholoog anders zijn dan voor een GZ-psycholoog.
Indien uw zorgverzekeraar verlangt dat u een machtiging aanvraagt, kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen om te achterhalen welk specifiek formulier hiervoor nodig is (aangezien dit kan verschillen per zorgverzekeraar). Zodra u het formulier hebt, kunt u het naar ons sturen en zullen wij het voor u invullen. U kunt vervolgens de ingevulde machtiging naar uw zorgverzekeraar sturen.
Het hangt af van het type polis dat u heeft gekozen. Als u een restitutiepolis heeft, zijn er geen kosten voor u. Als u echter een natura- of combinatiepolis heeft, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.
Zeker. Ook in het jaar 2024 blijft de privacyverklaring beschikbaar voor gebruik. U kunt de privacyverklaring bij ons opvragen en nadat u deze heeft ondertekend, kunt u deze samen met de factuur naar uw zorgverzekeraar sturen. Door het indienen van de privacyverklaring worden zowel de diagnosegroep als de zorgvraagtypering niet op de factuur vermeld.
Diagnostisch consult: Tijdens diagnostiek onderzoekt uw behandelaar uw situatie om de problemen die u ervaart te begrijpen (bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek, een gesprek met de hoofdbehandelaar, een eerste psychiatrisch consult of tijdens psychodiagnostisch onderzoek).Behandelconsult: Bij behandeling voert u gesprekken met uw behandelaar om uw problemen te helpen beheersen en aan te pakken.
Elke individuele patiënt heeft zijn of haar eigen unieke kenmerken, maar sommige patiënten vertonen vergelijkbare eigenschappen. Hoewel het belangrijk is om een diagnose te stellen, biedt deze diagnose slechts beperkte informatie over de benodigde zorg voor een individu. Zorgvraagtypering classificeert patiënten in groepen op basis van de ernst en hoeveelheid van hun symptomen en problemen.

In de praktijk behandelen vrijgevestigde zorgverleners voornamelijk patiënten met zorgvraagtypen 1 tot en met 8. Over het algemeen worden zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) behandeld in de generalistische basis-ggz, terwijl zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz worden behandeld.

De zorgvraagtypering wordt vastgesteld door de regiebehandelaar, meestal aan de hand van een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar ingevuld op basis van de symptomen en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HoNOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste past bij de klachten en problemen van de patiënt. Deze classificatie geeft informatie over de verwachte inzet van behandeling en moet worden vermeld op de factuur van de behandeling.

Het zorgvraagtype is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan beschrijft welke behandeling er is afgesproken op basis van de diagnose en de doelstellingen die de patiënt samen met de behandelaar heeft vastgesteld. Tijdens de behandeling zal de behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan wordt beoordeeld of de behandeling moet worden aangepast of mogelijk kan worden afgerond, altijd in overleg met de patiënt.
U kunt ons tijdens de werkuren telefonisch bereiken van 08:30 tot 17:00 uur. Als u ons buiten deze uren belt, kunt u een bericht achterlaten op de voicemail en zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.
Op doordeweekse dagen zijn we open van 8:30 tot 17:00 uur.
Er geldt geen vastgestelde limiet voor de duur van de behandeling. De lengte ervan wordt bepaald door uw individuele zorgbehoefte.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.