Vaktherapie

De psychotherapeuten van Praktijk Willemspark werken samen met een aantal vaktherapeuten. De vaktherapie geldt als een aanvulling op een lopend individueel psychotherapie-traject of in onderdeel van een groepstherapie-behandeling. Soms krijgt is kennismaken met een vaktherapeut ook een onderdeel van het kennismakingstraject binnen onze praktijk. Voor vragen kunt u terecht bij uw regiebehandelaar/psychotherapie.