Systeemtherapie

De therapeuten van Praktijk Willemspark bieden ook systeemtherapie aan. Over het algemeen geldt dat de systeemtherapie die wij aanbieden, een aanvulling is op een lopend individueel psychotherapie-traject of op een groepstherapie-behandeling. Ook krijgt elke nieuwe cliënt in onze praktijk een systeemtherapeutische taxatie aangeboden als onderdeel van het kennismakingstraject. Voor vragen kunt u terecht bij uw regiebehandelaar/psychotherapie.