info@praktijkwillemspark.nl

Sen Ostadi

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Sen Ostadi is als psycholoog en psychotherapeut i.o. werkzaam binnen Praktijk Willemspark te Den Haag (en binnen het Winnicott House). Zij is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, Klinische- en gezondheidspsychologie, met als extra specialisatie kinder- en jeugd psychologie. Vanaf 1999 is zij werkzaam binnen diverse specialistische GGZ-instellingen voor kinderen, adolescenten en volwassenen, en het landelijk Psychotraumacentrum, de Kinderbescherming, en bij Fier, het landelijk expertisebehandelcentrum op het terrein van geweld en (vroegkinderlijk) trauma in de vorm van preventie, opvang, onderzoek, coaching en behandeling.

U kunt bij haar terecht voor psychologische diagnostiek (o.a. intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek) en psychologische behandeling voor zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. Als behandelaar wordt Sen omschreven als warm, betrokken, deskundig en transparant. Binnen de therapie kijken we samen naar uw context, maar vooral naar u als individu met uw eigen unieke geschiedenis.

Volwassenen en adolescenten

De therapievormen die Sen hanteert zijn aangepast op uw hulpvraag. Dit kan zowel klachtgericht als procesgericht. Bij klachtgerichte therapie staan één of enkele van uw klachten centraal in de therapie. Bij persoonsgerichte therapie staat u als persoon centraal. De therapieën die zij u kan bieden zijn psychodynamische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, relatietherapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie en/of trauma behandeling (bijvoorbeeld EMDR). Daarnaast biedt zij ook groepstherapie aan.

Iedere vorm van therapie -wat ook een combinatie kan zijn van eerder genoemde vormen- is erop gericht dat u meer ruimte gaat voelen van binnen. Wat daaraan bijdraagt is inzicht in uw eigen (onbewuste) binnenwereld in relatie tot de buitenwereld. Hierbij kunnen verschillende benaderingen toegepast worden zoals mentaliseren, psycho-educatie (informatie en handvatten). We besteden veel aandacht aan de bewustwording van patronen en vervanging van achterhaalde oplossingsstrategieën die veel energie kosten en niet meer effectief zijn in uw huidige leven. Samen kijken we naar de functie en betekenis van uw klachten om u te helpen anders en effectiever om te gaan met uw emoties in uw dagelijks leven. 

 

Kinderen

Als ouder maakt u zorgen over de ontwikkeling of gedrag van uw kind of misschien over de impact van de gezins- of leefomstandigheden van uw kind. Te denken valt aan echtscheiding, ziekte, verlies, problemen op school of andere moeilijke omstandigheden. In het geval van jonge kinderen biedt Sen eveneens hulp in verschillende vormen. Het kan gericht zijn op het kind, de ouder(s) of een combinatie hiervan. In overleg met u als ouder(s) kan zo nodig ook samengewerkt worden met andere belangrijke personen/professionals (zoals scholen). Desgewenst kunt u ouderbegeleiding krijgen bij een van mijn collega’s.

Aanmelding

Na aanmelding wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om de mogelijkheden door te spreken en indien passend en gewenst een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Tijdens het eerste gesprek kunnen we kennismaken en samen onderzoeken wat u wenst en of dat binnen onze praktijk kan (bij Sen of één van haar collega’s). Indien dit niet het geval is, denkt Sen waar mogelijk mee over andere alternatieven buiten onze praktijk.

Aanmeldingswachttijd

Het streven is doorgaans u binnen twee weken na aanmelding een eerste intakegesprek aan te bieden. Bij een positieve indicatie en match, wordt u direct aansluitend in behandeling genomen.

Intake en advies

Tijdens de intake-fase onderzoeken we gezamenlijk wat de problemen/klachten, wensen en verwachtingen zijn, zodat de juiste aanpak/behandeling ingezet kan worden. Afhankelijk van uw klachten/wensen wordt er zo nodig gebruik gemaakt van diagnostische instrumenten zoals een vragenlijst of een persoonlijkheidsonderzoek. Aan de hand van de intake-fase wordt beoordeeld welke behandeling het meest geschikt is.

In het adviesgesprek wordt de diagnostiek en de indicatie aan u teruggegeven. Eveneens wordt in dit gesprek het behandelplan besproken waarin de doelen staan waaraan gewerkt gaat worden. In dit gesprek kunt u nagaan of u zich kan vinden in dit voorstel. Na overeenstemming zal de behandeling starten. In het kader van de therapie plannen we in overleg evaluatiemomenten om te onderzoeken hoe het gaat en/of bijstelling nodig is. Er vindt intercollegiaal overleg plaats om aanmeldingen en behandelingen te bespreken in besloten vergaderingen.


BIG-register Psychotherapeut, BIG-nummer 49930510516

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.