info@praktijkwillemspark.nl

Reinier Bol

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Reinier Bol voert binnen Praktijk Willemspark bewegingsgerichte- en lichaamsgeoriënteerde psychologische interventies uit. Dit als additie op de psychotherapie.  In 2010 studeerde Reinier af aan de Universiteit van Leiden, richting klinische- &  gezondheidspsychologie. Na de opleiding heeft Reinier werkzaamheden verricht binnen de Centrale Aanmelding Parnassia Groep en PsyQ Rotterdam-Zuid. Gedurende zijn carrière is de behoefte gegroeid om de taal van het lichaam binnen de psychologische structuren te betrekken. Sinds de start van een eigen praktijk in 2016 heeft Reinier kennis en ervaring opgedaan op het gebied van lichaamsgericht werken, leefstijl- en  vitaliteitstrajecten, het uitvoeren van fitness-gerelateerde activiteiten en boksen. In 2021 de cursus lichaamsgerichte psychologie-module A met een positief resultaat afgerond. De aankomende jaren gaat Reinier zich verder toeleggen op boksen in relatie tot schematherapie en lichaamsgerichte psychotherapie.

 

‘Lichamelijke gewaarwordingen zijn vaak onlosmakelijk verbonden met innerlijke ervaringen zoals emoties, gedachten, herinneringen of neigingen. Ik beschouw het lichaam als een brug naar het innerlijke. Binnen LBI sta ik hier samen met u explorerend bij stil. U kunt hiermee uw gedrag beter afstemmen op de persoonlijke beleving.’ Reiniers’ werkzaamheden behelzen een experientieel karakter. Met het hanteren van het beroepsgeheim GGZ en een regelmaat aan intervisie, supervisie en bijscholing tracht Reinier de kwaliteit van zijn werkzaamheden te borgen.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.