info@praktijkwillemspark.nl

Raamwerk

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Om in therapie te geraken is een duidelijk raamwerk nodig. Dit raamwerk zet de omheining van uw therapie neer. Dit biedt eenduidigheid, veiligheid en voorspelbaarheid, voor zowel u als de therapeut. Aspecten van dit raamwerk zijn de volgende: 
  • Er is geen gelijksoortigheid tussen u en de therapeut; de posities zijn namelijk verschillend van elkaar. Dit wil zeggen; de twee partijen doen niet afwisselend aan zelfonthulling; de aandacht komt te liggen op het spreken van u én er is een scheiding therapie versus ‘echte leven’ t.b.v. vertrouwelijkheid.
  • er wordt gesproken en geluisterd; woorden staan centraal; niet handelen (uitleven);
  • de tijd/ en de hantering ervan middels de klok (beperkt in tijd en ruimte; vb, 1x per week; 2x per week à 50 min.);
  • financiële afspraken – dit verwijst naar de dienst die wij aanbieden. Bij niet verschijnen ontvangt u een ‘niet verschenen factuur’. Wij zitten namelijk klaar en gereed om te denken over u;
  • er worden duidelijke afspraken over aan-/ en afwezigheid gemakt; (tijdig) afzeggen/ vakanties van zowel u als de therapeut;
  • afspraken over de behandelmethode worden er gemaakt; hierin is een rol van de therapeut en van u;
  • afspraken over uw potentieel aanwezige zelf-ondermijnende en therapie saboterende gedrag, welke een negatief effect hebben op uw eigen therapie;
  • Rechten en plichten worden uitgelegd.

Verhindering

Kunt u niet komen op een afspraak? Dan moet u dat minstens 24 voor de dag van de afspraak laten weten (het weekend telt hierin niet mee). Ongeacht de reden van uw niet verschijnen krijgt u een niet verschenen nota.

 

Voorbeeld 2: U heeft op maandag om 9.00 uur een afspraak maar kunt niet komen. Dan moet u de afspraak uiterlijk op vrijdag de week ervoor afzeggen (het weekend telt niet mee).

 

Voor niet of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een factuur van 99,-. Dit geldt ook voor het kennismakingsgesprek. De kosten voor het niet op tijd afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het is dus heel belangrijk dat u een afspraak op tijd afzegt.

Verhindering
Geen contact buiten sessies

Contact buiten de sessies

Therapie vindt plaats op de praktijk. Gelet op de therapeutische kaders en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Whatsapp-contact niet mogelijk. U kunt een e-mail sturen naar uw behandelaar. In de e-mail wordt inhoudelijk niet gereageerd op therapeutische aspecten, wel zal er worden gereageerd op praktische zaken, zoals een afspraak verzetten dan wel maken. Alle (inhoudelijke) zaken dienen verder in de sessies besproken te worden. 

U heeft een klacht

Mogelijk heeft u opmerkingen, suggesties of zelfs klachten over ons. U bespreekt dat als eerste met uw psychotherapeut en regiebehandelaar. Het kenbaar maken van uw klachten kan een belangrijk onderdeel zijn van uw behandeling. Wij kunnen er van leren en in het adequaat omgaan met de klachten, kunnen deze ook voor u (opnieuw) betekenis gaan krijgen.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.