Psychotherapie

Ieder mens ervaart in zijn of haar leven wel eens periodes die psychisch moeilijk zijn. Soms is daar een duidelijk aanwijsbare aanleiding of reden voor, zoals het recent ervaren van een pijnlijke en ontwrichtende gebeurtenis. Soms ligt de aanleiding verder in het verleden en is ze zo afgeschermd dat het niet direct duidelijk is.  Desalniettemin kan het uw psychisch functioneren en welbevinden beïnvloeden. Bovendien probeert ieder mens op zijn of haar manier weer psychisch te herstellen, op eigen kracht of met hulp van dierbaren. Ondanks deze inspanning lukt dat niet altijd en kunnen psychische klachten en stoornissen ontstaan. Samen met u kunnen wij dit onderzoeken.

Psychotherapie wordt bedreven door een erkende, BIG-geregistreerde psychotherapeut en is een bewezen effectieve behandelmethode voor volwassenen en adolescenten met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe problematiek. Onder deze laatste categorie behoren volwassenen en adolescenten die langdurig lijden aan een verscheidenheid van psychische klachten, waarbij de problematiek vaak geworteld is in de voorgeschiedenis en/of sterk verweven is met zijn of haar relationele context.

De psychotherapeut zet één of meerdere vormen van psychotherapie of psychotherapeutische methoden in om de klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Hierbij is de inzet van u even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. De verschillende methoden die de psychotherapeuten binnen Praktijk Willemspark hanteren zijn o.a. psychodynamische behandelvormen (MBT; TFP; inzichtgevende psychotherapie en steunende psychotherapie), client gerichte therapie, schematherapie,  cognitief gedragstherapie en EMDR. Bovendien wordt er gewerkt vanuit diverse settings. Zowel individuele behandeling, relatie therapie, gezinstherapie als groepsbehandeling is mogelijk. Daarnaast bieden wij psychodiagnostiek voor volwassenen en adolescenten.

Contact met Praktijk Willemspark

Er is momenteel ruimte voor nieuwe aanmeldingen 

Bent u op zoek naar een psychotherapeut? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier en vervolgens nemen wij contact met u op.