Psychische klachten

Praktijk Willemspark behandelt cliënten met uiteenlopende klachten en problemen, waarbij we gespecialiseerd zijn in het behandelen van complexe problematiek. Veel genoemde, psychische  klachten en problemen zijn:

 • Angst en/of paniek
 • Somberheid, leegte en/of existentiële wanhoop
 • Innerlijke onrust, irritatie en/of woede
 • Minderwaardigheid en/of onzekerheid
 • Schuld en/of schaamte
 • Stress, overspannenheid en/of uitputting
 • Wisselende stemmingen
 • Vaak en snel huilen
 • Vaak en snel boos of agressief reageren
 • Piekeren
 • Inslaap- of doorslaapproblemen
 • Zelfbeschadiging
 • Suïcidaliteit
 • Problemen in het aangaan en/of onderhouden van contact met anderen
 • Problemen met assertiviteit
 • Problemen in de beleving van identiteit
 • Problemen met seksualiteit
 • Problemen met eten of gewicht
 • Misbruik van middelen of bezigheden;
 • Moeite met het verwerken van verlies;
 • Moeite met het verwerken van een trauma;
 • Onverklaarbare, lichamelijke pijnklachten.

Het kan zijn dat klachten dermate ernstig zijn, dat ze niet kunnen worden behandeld in onze praktijk. Dit is het geval bij:

 • Psychose
 • Regelmatige en niet te controleren neiging tot zelfbeschadiging of zelfdoding
 • Regelmatige en niet te controleren agressiedoorbraken
 • Sterke behoefte om ook buiten kantooruren contact te hebben met de behandelaar
 • Gevaarlijk onder- of overgewicht
 • Forse verslavingsproblematiek
 • Sociaal-maatschappelijke problemen

In al deze gevallen zijn andere vormen van behandeling nodig en kan uw huisarts u hier verder in begeleiden. Bij twijfel over de match tussen uw klachten en het behandelaanbod van onze praktijk, kunt u contact opnemen voor overleg. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Contact met Praktijk Willemspark

Er is momenteel ruimte voor nieuwe aanmeldingen 

Bent u op zoek naar een psychotherapeut? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier en vervolgens nemen wij contact met u op.