Psychische klachten

Praktijk Willemspark behandelt cliënten met uiteenlopende klachten en problemen, waarbij we gespecialiseerd zijn in het behandelen van complexe problematiek in de Specialistische GGZ. Veel genoemde, psychische  klachten en problemen zijn:

 • Angst en/of paniek;
 • Somberheid, leegte en/of existentiële wanhoop;
 • Innerlijke onrust, irritatie en/of woede;
 • Minderwaardigheid en/of onzekerheid;
 • Schuld en/of schaamte;
 • Stress, overspannenheid en/of uitputting;
 • Wisselende stemmingen;
 • Vaak en snel huilen;
 • Vaak en snel boos of agressief reageren;
 • Piekeren;
 • Inslaap- of doorslaapproblemen;
 • Zelfbeschadiging;
 • Suïcidaliteit;
 • Problemen in het aangaan en/of onderhouden van contact met anderen;
 • Problemen met assertiviteit;
 • Problemen in de beleving van identiteit;
 • Problemen met seksualiteit;
 • Problemen met eten of gewicht;
 • Misbruik van middelen of bezigheden;
 • Moeite met het verwerken van verlies;
 • Moeite met het verwerken van een trauma;
 • Onverklaarbare, lichamelijke pijnklachten.

Het kan zijn dat klachten dermate ernstig zijn, dat ze niet kunnen worden behandeld in onze praktijk. Dit is het geval bij:

 • Psychose;
 • Regelmatige en niet te controleren neiging tot zelfbeschadiging of zelfdoding;
 • Regelmatige en niet te controleren agressiedoorbraken;
 • Sterke behoefte om ook buiten kantooruren contact te hebben met de behandelaar;
 • Gevaarlijk onder- of overgewicht;
 • Forse verslavingsproblematiek;
 • Sociaal-maatschappelijke problemen.

In al deze gevallen zijn andere vormen van behandeling nodig en kan uw huisarts u hier verder in begeleiden. Bij twijfel over de match tussen uw klachten en het behandelaanbod van onze praktijk, kunt u contact opnemen voor overleg. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Contact met Praktijk Willemspark

Er is momenteel ruimte voor nieuwe aanmeldingen 

Bent u op zoek naar een psychotherapeut? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier en vervolgens nemen wij contact met u op.