Psychiatrie

Onze instelling heeft de beschikking over enkele psychiateruren per week. Psychiaters worden ingezet voor een psychiatrisch onderzoek in de kennismakingsfase van de psychotherapie. Gedurende de behandeling kunnen zijn bij de behandeling betrokken worden indien dat past binnen en ten dienste is van het psychotherapeutisch proces. De psychotherapeut blijft altijd de regiebehandelaar. We voorzien niet in op zichzelf staande medisch-psychiatrische behandeltrajecten, ook niet parallel aan de psychotherapie. Wij starten in principe geen medicatie, en afbouwen of wijzigen van medicatie doen wij pas als daar in het psychotherapeutisch traject een wens toe ontstaat die past binnen het proces. In dat geval overleggen we met de voorschrijver en stemmen we af.

Wat de beperkte psychiater-beschikbaarheid betekent voor u als verwijzer kunt u lezen op de pagina voor verwijzers.