Overige behandeling

Bij Praktijk Willemspark voorzien we in procesgerichte langdurige psychotherapie aan volwassenen en adolescenten met meervoudige, complexe problematiek. Een aantal mogelijke elementen van de behandeling lichten we hieronder toe.

Groepstherapie

Systeemtherapie

Vaktherapie

Psychiatrie