Opleiding tot Psychotherapeut

Praktijk Willemspark is een erkende Praktijkopleidingsinstelling voor de post doctorale beroepsopleiding tot Psychotherapeut. Binnen Praktijk Willemspark werken psychologen die worden opgeleid tot Psychotherapeut. Vanuit de Veldnorm, die beschreven is in het Kwaliteits- en erkenningkader van praktijkopleidingsinstellingen ten behoeve van de psychologische vervolgopleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog Psychotherapeut Klinisch Psycholoog Klinisch Neuropsycholoog, wordt er binnen Praktijk Willemspark gewerkt. Onder de BIG verantwoordelijkheid van de Werkbegeleiders (Barend van Giessen, Marjan Schnetz, Nicoletta Berbenni en Mila Remijsen), die als regiebehandelaren fungeren, voeren de opleidelingen de psychotherapeutische behandelingen uit. De Praktijkopleider (Peter Dessing) staat garant voor de opleidingstrajecten van de opleidelingen.