Opleiding tot psychotherapeut

Praktijk Willemspark is een erkende praktijkopleidingsinstelling voor de post-doctorale beroepsopleiding tot psychotherapeut. Binnen Praktijk Willemspark werken psychologen die worden opgeleid tot psychotherapeut. Vanuit de veldnorm, die beschreven is in het kwaliteits- en erkenningkader van praktijkopleidingsinstellingen ten behoeve van de psychologische vervolgopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, wordt er binnen Praktijk Willemspark gewerkt. Onder de BIG-verantwoordelijkheid van de werkbegeleiders en Nicoletta Berbenni, die als regiebehandelaren fungeren, voeren de opleidelingen de psychotherapeutische behandelingen uit. De praktijkopleider, Peter Dessing, staat garant voor de opleidingstrajecten van de opleidelingen. Op dit moment hebben we geen vacatures voor de opleiding. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Peter Dessing.