Afspraken en no-show

Afspraken

Individuele behandelcontacten bij uw therapeut duren doorgaans 60 minuten of 90 minuten. Dit is ook de tijd die in rekening gebracht wordt op de factuur. Duurt om wat voor reden dan ook, de sessie minder dan respectievelijk 45 minuten of 75 minuten, dan passen we de factuur aan.

Verhindering en no-show-beleid

Bij verhindering geldt de volgende afspraak: er moet 2 werkdagen (tenminste 48 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Dit is van toepassing voor elke vorm van therapie die u krijgt. Voor niet of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een rekening van de therapeut van €75,-. Dit geldt eveneens bij de intake. Enkel bij het niet of te laat afzeggen van een sessie van de Jong Volwassenen groep, ontvangt u een rekening van €50,-.

Het is dus ook in uw belang om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet worden gegarandeerd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.