info@praktijkwillemspark.nl

Mogen wij u helpen?

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Procesgerichte psychodynamische psychotherapie:
Wat is dat?

In de psychodynamische psychotherapie staat uw ontwikkeling als mens centraal, van uw vroegste geschiedenis tot het individu dat u nu bent geworden. We maken gebruik van inzichten uit de psychoanalyse en gaan op zoek naar de onderliggende patronen die ten grondslag liggen aan uw gedachten, gevoelens en gedrag. Vanuit dit praktijk brede denkkader denken wij een stap verder, namelijk over bewuste en vooral onbewuste innerlijke conflicten, gewoontes, herhalingen en bescherming- en afweermechanismen die bijdragen aan de psychische klachten die u ervaart. 

 

Het doel van uw behandeling is dat u meer vrijheid, levensvreugde, liefde en passie in relaties en uw dagelijks leven ervaart. In uw behandeling maken we gebruik van de laatste inzichten en bewezen effectieve therapievormen. Een behandeling bij onze instelling duurt zo kort als het kan, en zo lang als nodig is. Het is wel een intensief traject, dat confronterend kan zijn en ook van u de nodige inzet vraagt. 

Psychodynamische psychotherapie
Verdeeldheid

Verdeeldheid

Wij mensen zijn verdeelde wezens. Deze verdeeldheid uit zich in het beleven van verschillende verlangens op hetzelfde moment, het verschil tussen ons denken en ons voelen. Om met deze verdeeldheid om te gaan, vormen wij allen, veelal onbewust, een eigen creatie die leidt tot wie we zijn geworden; onze antwoordpogingen om met deze verdeeldheid om te gaan. Herhalende symptomen en patronen zijn antwoordpogingen, waar u onder lijdt. Het zijn pogingen van u tot hantering en antwoorden op deze verdeeldheid. U lijdt er echter wel onder, en tegelijkertijd weet u dat de symptomen en patronen zich herhalen. Er zit een bepaald nut in deze herhaling. Binnen Willemspark Psychotherapie staat u samen met uw therapeut stil bij deze antwoordpogingen.

Wij zien in onze ambulante instelling mensen die reeds eerder in therapie zijn geweest, en waarbij op symptomen gerichte trajecten niet toereikend waren. Dat vinden wij vanuit onze visie plausibel. U en uw mens-zijn stonden namelijk niet centraal. In uw psychotherapie bij Willemspark Psychotherapie kunt u op eigen tempo gaan (leren) spreken, met als uitnodiging om dit zo ongecensureerd als mogelijk te doen, om zo ook toegang te krijgen tot onbewuste deel van u zelf.

Mens-zijn, uw voorgeschiedenis en uw proces centraal

Wij vertrekken in ons professionele denken over u vanuit uw voorgeschiedenis, vanuit uw gehechtheid, vanuit aanwezige bouwstenen dan wel vanuit de tekorten, het gemis en de pijn die u ervaart of heeft ervaren. Uw verlangens zijn wellicht geblokkeerd. Uw mens-zijn en uw proces staan centraal, en niet uw symptomen, hoewel deze de ingang kunnen zijn van de therapie – wij zoeken met u naar onbewuste processen.

 

Wij gaan er namelijk van uit dat iets van u zich in herhalende symptomen en patronen manifesteert. Want wij weten dat hetgeen waar wij mensen het meest onder lijden, tegelijkertijd hetgeen is dat zich onbedoeld herhaalt in ons leven. Wij zijn allen geneigd te weten wat goed is voor ons, desondanks kiezen wij soms het tegenovergestelde. Wij weten dat deze of gene keuze niet juist is, en toch kiezen wij ervoor. Wij dromen allen over onmogelijkheden. Wij allen hebben te kampen met een niet op te heffen verdeeldheid. Dat maakt ons mens. Wij gaan samen in gesprek hierover in de beslotenheid van uw therapie. Wij bieden behandeling op maat, afgestemd op u, waarbij ons aanbod faciliterend werkt om samen te verkennen en onderzoeken.

Onze visie:
psychodynamisch, holistisch en multidisciplinair

Het therapieproces met uw psychotherapeut is de basis van uw behandeling. In de gesprekken onderzoekt u samen met uw therapeut uw binnenwereld. Daarnaast is er vanuit onze holistische integrale visie op het mens-zijn ook aandacht voor uw lichaam en het systeem waarbinnen u leeft, oftewel uw relaties met de mensen om u heen.

 

De aandacht voor uw lichaam en voor uw systeem zetten wij naast uw psychotherapie in om uw behandeling te ondersteunen, ze staan niet op zichzelf.

 

Lees meer over onze visie en onze werkwijze op de pagina Behandeling.

Vragen

In uw traject binnen Praktijk Willemspark kunt u geleidelijk aan meer duidelijkheid krijgen op vragen als: 

– Wie ben ik? 

– Wat wil ik, wat wil de ander, wie is de ander, hoe verhoud ik mij tot de ander? 

– Wat betekent liefhebben voor mij, wat zoek ik in een geliefde? 

– Wat betekent het om kind te zijn van? 

– Wat is het moederschap of het vaderschap voor mij? 

– Hoe verhoud ik mij tot mijn eigen lichaam en het lichaam van een ander? 

– Waar kom ik vandaan en wat is mijn oorsprong? 

– Wat is spelen voor mij? Wat betekenen doodgaan, ouder worden en vergankelijkheid voor mij? 

– Hoe verhoud ik mij tot autoriteit en gezag? 

Wij gaan ervanuit dat u na uw traject uw symptomen niet dan wel minder nodig heeft als antwoordpogingen. U heeft, met de hulp van uw therapie, uw eigen creatie geschept – min of meer uw eigen verhaal. De verdeeldheid is niet verdwenen, echter u kunt er op een andere wijze dan voorheen mee leven.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.