Martine Oudenaller-Lammertink

Martine is binnen Praktijk Willemspark werkzaam als systeemtherapeut in opleiding, verpleegkundig specialist GGZ en MBT basistherapeut.

In 2007 is zij als HBO Verpleegkundige gestart op de forensische opnamekliniek. Daar is zij gestart met de masteropleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ, waardoor zij binnen verschillende zorgprogramma’s in de GGZ ervaring heeft opgedaan met individuele therapie gericht op complexe psychologische problematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Tevens was zij hier onderdeel van het team voor Dialectische Gedragstherapie (DGT). Na een uitstapje gemaakt te hebben naar werken met ADHD problematiek, heeft zij zich verder ontwikkeld op het gebied van individuele therapie door de opleiding Mentalisation Based Treatment (MBT) te volgen.

Martine werkt vanuit het cliëntgerichte gedachtengoed, wat betekent dat een cliënt als persoon centraal staat. De focus van de therapie is de (her)integratie van het denken, voelen en handelen. “Door te (leren) mentaliseren, krijgt men het vermogen om eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit gedachten, gevoelens of intenties.”

Begin 2022 is zij eveneens gestart met de opleiding tot systeemtherapeut, waardoor zij binnen zowel individuele therapie als systeemtherapie aandacht heeft voor onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Binnen systeemtherapie houdt dat in dat er binnen het therapieproces aandacht is voor de geschiedenis van elk gezinslid, waarbij gekeken wordt naar patronen die van invloed zijn op het hier en nu. Zowel positieve patronen als ook de meer belemmerende.

Verbinden is voor Martine een belangrijke waarde van het vak. Verbinding hervinden tussen mensen die elkaar niet meer verstaan, ondanks dat zij een erg belangrijke plaats in elkaars leven innemen. Of wanneer mensen de verbinding met zichzelf zijn kwijt geraakt.

Binnen zowel de individuele als de systeemtherapie processen is een veilige therapeutische relatie de basis.

BIG-registratienummer: 9909296430

Aanmelden voor Martine Oudenaller-Lammertink

Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.