Martine Oudenaller-Lammertink

Martine is binnen praktijk Willemspark werkzaam als verpleegkundig specialist ggz, MBT basistherapeut en per januari 2022 als systeemtherapeut in opleiding. Martine is in 2007 als HBO verpleegkundige gestart op de forensische opname kliniek. Daar is zij de 3-jarige master opleiding tot verpleegkundig specialist ggz gestart.  In 2013 behaalde zij haar diploma waarna zij bij PsyQ afdeling spoedzorg en later afdeling persoonlijkheidsproblematiek is gaan werken. Martine heeft tussendoor nog een uitstapje gemaakt naar ADHDcentraal, waarna zij terugkeerde naar PsyQ afdeling persoonlijkheidsproblematiek.

Naast haar werk als verpleegkundig specialist ggz heeft Martine affiniteit met psychotherapie en is zij geschoold in Mentalisation Based Treatment (MBT). “Door te (leren) mentaliseren, krijgt men het vermogen om eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit gedachten, gevoelens of intenties.”  Martine werkt vanuit het clientgerichte gedachtengoed hetgeen betekent dat de client als persoon centraal staat. De focus van de therapie is de (her)integratie van het denken, voelen en handelen. Hierbij is een veilige therapeutische relatie de basis.

Als verpleegkundig specialist ggz kan Martine met u kijken, uitleg geven en onderzoeken of medicatie baat kan hebben bij uw klachten. Denk bijvoorbeeld aan depressie, angstklachten en/of ADHD. “ Ik schrijf geen wonderpillen voor, maar ter ondersteuning van de therapie of in het leven kunnen mensen zeker baat hebben bij medicatie.” Wanneer er behoefte is kan zij aandacht hebben voor uw leefstijl vanuit haar oogpunt als verpleegkundige.

Aanmelden voor Martine Oudenaller-Lammertink

Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.