Martijn Kamphuis

Martijn Kamphuis is binnen Praktijk Willemspark werkzaam als praktijkhouder en als psychotherapeut. Martijn behaalde in 2004 zijn doctoraalbul (tegenwoordig Master of Science) in de klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. Sindsdien is hij werkzaam bij PsyQ bij het zorgprogramma Somatiek & Psyche, onderdeel van Parnassia, een grote GGZ-instelling in Den Haag. Hier heeft hij zich verder ontwikkeld en heeft  de opleiding tot Integratief Psychotherapeut (RINO Utrecht) in  2012 afgerond, waar mee hij BIG-geregistreerd psychotherapeut is geworden.

In het zorgprogramma Somatiek & Psyche van PsyQ heeft hij gewerkt met complexe psychologische problematiek en persoonlijkheidsproblematiek bij patiënten met verklaarde en onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en ziekten. Ook geeft hij werkbegeleiding aan psychologen en zit hij intervisies en multidisciplinaire overleggen voor. Naast deze werkzaamheden is hij van 2011 tot medio 2016 part-time gaan werken als psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk in Voorburg. Alwaar hij naast zijn expertise rond somatoforme psychologische problematiek zich heeft ontwikkeld in het behandelen van onder andere klachten als angst, depressie, AD(H)D en persoonlijkheidsproblematiek.

Martijn werkt op een persoonsgerichte wijze in zijn psychotherapieën. De klachten worden bezien en geplaatst door middel van een diagnostisch interview (intake) binnen de het huidige leven van zijn cliënten. Persoonlijke situatie, recente ontwikkelingen, leer- en levensgeschiedenis, en persoonlijke stijl van de cliënt worden hierin onderzocht om tot een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen waarom juist nu de vaak moeilijke stap naar psychotherapie wordt gezet. Hij is er zich van bewust dat een ieder in zijn leven tegenslagen te verwerken krijgt en dat je hiervan sterker wordt. Soms lukt het echter niet of niet meer om het zelf op te knappen. In psychotherapie kijkt Martijn samen met zijn cliënt naar wat hij of zij zal moeten ontwikkelen aan de hand van therapie om verder te kunnen groeien en het probleem aan te pakken. De vorm van psychotherapie kan zowel kort- als langdurig zijn en heeft als uitgangspunt wekelijkse therapiegesprekken van 50 minuten.

Om de kwaliteit van zijn werk te waarborgen, committeert Martijn zich aan regelmatige bijscholing en intervisie en is hij hiernaast lid van een vakvereniging en beroepsverenigingen. Hij hanteert de voorgeschreven beroeps- en ethiekcodes zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (www.psychotherapie.nl) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.LVVP.info), tevens hanteer hij het voorgeschreven beroepsgeheim en kan hij hierop worden getoetst door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit alles en meer heeft Martijn vastgelegd in een GGZ kwaliteitsstatuut.

BIG-registratie nummer Psychotherapeut 5991568521

Aanmelden voor Martijn Kamphuis

Gebruik hiervoor het aanmeldformulier. Eveneens kunt u mij bellen op 0625314982.

Actuele wachttijden

Eerste contact
Geen aanmeldingen mogelijk.

Intake                       
Geen aanmeldingen mogelijk.

Behandeling
Geen aanmeldingen mogelijk.