info@praktijkwillemspark.nl

Kwaliteit

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Schijf van Vijf

Inhoudelijke en ethische waarden van Willemspark Psychotherapie

1. Verlangend

2. Prudent

3. Breed

4. Onderzoekend

5. Gekaderd

Multidisciplinair overleg!?

In Willempark Psychotherapie genaamd Tentatief Hypothetisch Overleg (THO)

Het doel van het THO is het multidisciplinair samen-brengen van denken in tentatieve denklijnen die naast elkaar gedacht en geformuleerd zijn door verschillende betrokken disciplines omwille van de psychotherapie en haar te ontvouwen proces. Alle denklijnen hebben en behouden een tentatief karakter; geen enkel denkspoor is meer of minder waar. Elke discipline brengt vanuit zijn perspectief een ander denken mee. Wel positioneert elke discipline zich ten opzichte van (het proces) van de psychotherapie. Het borgt inhoudelijk multidisciplinair overleg.

 

  • Er zijn diverse vormen van THO. THO-Diagnostiek; dit verwijst naar diagnostiek & indiceren . THO-Behandeling; dit verwijst naar procesmonitoring gedurende het behandeltraject. THO-Groep; dit verwijst naar indicatie stelling en procesmonitoring aangaande groepstherapie.
  • THO-D: dit verwijst naar diagnostiek & indiceren. Resultante van een THO-D is een omvattende hypothetische beschrijvende diagnose en een gestelde psychotherapeutische indicatie + eventuele toevoeging van procesgerichte systeemtherapie en/ of procesgerichte vaktherapie. Eveneens kan een psychiatrisch doel ten dienste van de psychotherapie worden gesteld, bijvoorbeeld medicamenteuze behandeling.
  • Middels deze overleg structuur borgt Willemspark Psychotherapie eenheid als (omvattend) team en diversiteit/ veelheid in denken. Er is hierin ruimte voor de beroepsidentiteit en voor differentiatie van denken, ten behoeve van uw traject.

Procesgerichte psychotherapie

Bij GGZ instelling Willemspark staat de procesgerichte psychotherapie centraal. Zowel kwaliteit als professionaliteit in een fijne omgeving uw psychotherapie ervaren staan centraal. De kwaliteit van het aanbod wordt getoetst door middel van proces evaluaties onder cliënten en werknemers. In Willemspark is naast het aanbieden van kwalitatief goede therapie het borgen van de dienstverlening van belang. Er wordt een kwaliteitsysteem gehanteerd en daarnaast beschikt Willemspark over een kwaliteitsstatuut.

GGZ Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, oftewel geestelijke gezondheidszorg onder de Zorgverzekeringswet, verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar maken. Bij ons vindt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en een beleidsverklaring.

 

Het kwaliteitsstatuut zorgt ervoor dat passende hulp, op de correcte locatie en door geschikte zorgverleners, binnen een professioneel en kwalitatief betrouwbaar netwerk wordt verstrekt.

 

Gemiddelde scores worden bepaald aan de hand van alle testafnamen die ingevuld zijn tijdens de geselecteerde periode.

Welk cijfer geven patiënten aan Willemspark Psychotherapie in 2023

Schaal Cliëntscore
Bejegening (1-5) 4,70
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4,42
Informatie behandeling (1-5) 3,86
Samen beslissen (1-5) 4,31
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 4,08
Uitvoering behandeling (1-5) 4,11
Informatie over medicatie (1-5) 4,13
Rapportcijfer (1-10) 8,21
Informatie over vragenlijsten (1-5) 4,00

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.