info@praktijkwillemspark.nl

Kosten

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Willemspark Psychotherapie is als GGZ-instelling toegankelijk voor iedereen. Het is hierbij belangrijk om goed te kijken naar welke verzekering u heeft en welke vergoedingen er voor u gelden. Op deze pagina informeren wij u over de kosten en vergoeding van uw behandeling. Mocht u onduidelijkheden of vragen hebben nemen dan gerust contact met ons op.

Contractvrij

Praktijk Willemspark werkt contractvrij. Dat betekent dat we geen contracten met zorgverzekeraars hebben afgesloten. Daardoor kunnen wij u de behandeling bieden die bij u past, zonder dat de zorgverzekeraar daarover kan beslissen. Uw behandeling wordt wel (deels) vergoed. U kunt bij ons informeren voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

 

Enkel met zorgverzekeraar DSW is in 2024 een overeenkomst afgesloten

Geen contract zorgverzekeraar

Restitutiepolissen 2024

In het jaar 2024 zijn er nog slechts drie volledig zuivere restitutiepolissen beschikbaar. Met een restitutiepolis ontvangt u een volledige vergoeding van alle kosten voor uw behandeling. Indien u een natura- of combinatiepolis bezit, kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen als er geen contract is afgesloten tussen ons en uw zorgverzekeraar. Voor het jaar 2024 zijn de volgende restitutiepolissen beschikbaar:

Zorverzekeraar Heading 1
Aevitea Ja, Basisverzekering Restitutie
a.s.r. Ja, Restitutiepolis Eigen Keuze (LET OP: machtiging vereist*)
Menzis Ja, Menzis Basis Vrij

Eigen Risico

Elk jaar stelt de overheid het eigen risico vast, en voor 2024 is dit weer vastgesteld op EUR 385,-. Het eigen risico is een verplichte bijdrage waarvan u eerst dit bedrag per jaar moet betalen voordat de zorgverzekeraar begint met het vergoeden van kosten. In het zorgprestatiemodel bestaat de behandeling uit verschillende afzonderlijke onderdelen.

Zorgprestaties

Een consultatie met de zorgverlener wordt beschouwd als een individuele zorghandeling. De zorgverzekeraar neemt de zorghandelingen die in 2023 plaatsvinden mee bij het bepalen van het eigen risico voor dat jaar. De zorghandelingen van 2024 worden in aanmerking genomen voor het eigen risico van 2024.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel (ZPM)?

In 2022 werd het ZorgPrestatieModel (ZPM) van kracht. Binnen dit model is vastgesteld dat uw behandeling bestaat uit verschillende componenten, zoals gesprekken met een psychiater of deelname aan groepsbehandelingen. Binnen het ZPM worden al deze afzonderlijke elementen aangeduid als zorgprestaties. Op de maandelijkse factuur die u van ons ontvangt, worden deze zorgprestaties vermeld. Hierdoor kunt u zien welke onderdelen van uw behandeling worden gefactureerd. Wanneer u de factuur bij uw zorgverzekeraar indient, kan deze aan de hand van de zorgprestaties bepalen welke vergoeding aan u moet worden uitgekeerd.

 

  • Eén-op-één consulten (voor behandeling en diagnostiek): Dit omvat de individuele sessies die u heeft met uw behandelaar, face-to-face, via telefoon of via video-verbinding.
  • Groepsconsulten: Hierbij neemt u deel aan groepssessies samen met andere cliënten.

Hoe vind ik de zorgprestaties van mijn behandeling? Willempark Psychotherapie hanteert de bindende tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wanneer er een overeenkomst is gesloten met uw zorgverzekeraar, ontvangt Willemspark Psychotherapie een percentage van deze door de NZa vastgestelde tarieven.

De zorgprestaties

Bij Willemspark zijn er twee verschillende soorten zorgprestaties:

 

  • Eén-op-één consulten (voor behandeling en diagnostiek): Dit omvat de individuele sessies die u heeft met uw behandelaar, of het nu face-to-face is, via telefoon, via videoconferentie of via e-mail.
  • Groepsconsulten: Hierbij neemt u deel aan gesprekken met uw behandelaar samen met andere patiënten.

Hoe vind ik de zorgprestaties van mijn behandeling?

Het is essentieel dat de zorgkosten die u draagt duidelijk zijn. Wij hanteren de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor elk afzonderlijk onderdeel van de behandeling. Wanneer er een overeenkomst is gesloten met uw zorgverzekeraar, ontvangen wij een percentage van deze door de NZa vastgestelde tarieven.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.