info@praktijkwillemspark.nl

U heeft een klacht

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Mogelijk heeft u opmerkingen, suggesties of zelfs klachten over ons. U bespreekt dat als eerste met uw psychotherapeut en regiebehandelaar. Het kenbaar maken van uw klachten kan een belangrijk onderdeel zijn van uw behandeling. Wij kunnen er van leren en in het adequaat omgaan met de klachten, kunnen deze ook voor u (opnieuw) betekenis gaan krijgen.

Interne klachtafhandeling

Mocht u er met de regiebehandelaar niet uit komen, dan kunt u dat aangeven bij hem of haar. Er is dan sprake van een interne klachtmelding. Binnen de instelling wordt dan een derde aangewezen. Deze derde is een psychotherapeut die niet bij uw behandeling betrokken is. Met deze derde erbij wordt er gezocht naar een oplossing. U mag zelf ook een derde aanwijzen, iemand uit uw omgeving die u kan bijstaan.

 

Geeft dat onvoldoende resultaat, dan wordt opgeschaald naar het bestuur. Zij zullen, gehoord alle partijen, proberen tot een passende oplossing te komen.

 

We beschrijven de interne klachtenprocedure in ons interne handboek en leggen deze voor aan de cliëntenraad. U kunt de betreffende documenten bij uw regiebehandelaar of bij de bestuurders opvragen.

Externe klachtafhandeling

Blijft u klacht bestaan en is het niet gelukt om tot een passende oplossing te komen binnen de instelling, dan kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op:


https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/.


U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.


Sommige GGZ-instellingen, met name zij die de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) uitvoeren, hebben een patiënt-vertrouwenspersoon (PVP) van de Stichting PVP. Omdat wij de WVGGZ niet uitvoeren, hebben wij een dergelijke vertrouwenspersoon van de PVP niet. Vanzelfsprekend hebben we, zoals boven beschreven, wel een klachtenfunctionaris via het Klachtenloket Zorg.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.