Kaders

Om een psychotherapie succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat de kaders voor zowel de therapeut als de cliënt helder zijn. Met kaders bedoelen we onder meer de afspraken over betaling, maar ook over privacy en beroepsgeheim, en de no-show regeling.

Privacy en beroepsgeheim

Vergoeding

Afspraken en no-show