info@praktijkwillemspark.nl

Jongvolwassenengroep (JVG)

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Doelgroep

In de groepstherapie ligt de focus op identiteitsontwikkeling en zich gedifferentieerd kunnen voelen van anderen, met aandacht voor behoud van verbinding met belangrijke anderen. De groep is bedoeld voor cliënten tussen de 18 en ca. 26/ 27 jaar waarbij sprake is van separatie individuatie thematiek en die zich in één of meer van de onderstaande punten herkennen.

  • Veel behoefte hebben om aardig gevonden te worden of gewaardeerd te worden, bij twijfel het contact met anderen vermijden of zich anders voordoen.
  • Activiteiten vermijden die belangrijke intermenselijke contacten met zich meebrengen. Dit om kritiek, afkeuring of afwijzing te voorkomen.
  • Bang om duidelijk een eigen mening uit te spreken of een conflict aan te gaan vanuit onzekerheid over zichzelf .
  • Een laag gevoel van eigenwaarde hebben, zichzelf sociaal ongemakkelijk voelen, zichzelf onaantrekkelijk en minderwaardig vinden. Zij plaatsen de ander boven zich en laten anderen belangrijke beslissingen nemen of plaatsen zichzelf juist boven anderen uit angst om ‘echt’ contact aan te gaan.
  • Angst om in de steek gelaten te worden
  • Een patroon van instabiele relaties
  • Een wisselend zelfbeeld en zelfgevoel
  • Impulsief beslissingen nemen of impulsief reageren
  • Angst om eigen keuzes te maken zonder dat de goedkeuring van anderen voor te krijgen.

In het algemeen gaat het over cliënten die moeite hebben met het opbouwen van een zelfstandig leven, weinig contact hebben met eigen wensen, verlangens, behoeften en grenzen en die daarom niet ten uitvoer kunnen brengen.

Voor behandeling, verbetering van bovengenoemde problematiek is het van belang om zicht te krijgen op oorzakelijke verbanden. Deze zijn meestal te vinden in de voorgeschiedenis: opvoedingspatronen, negatieve ervaringen met andere mensen in het leven.

Wat gebeurt er in een groep?

De groep biedt een veilige omgeving waarin je jouw gevoelens en gedachten over jezelf en anderen kunt uiten. In de groep kun je ontdekken wat de betekenis en de functie van je klachten zijn. Een groepstherapie is een andere ervaring dan een individuele therapie. Het biedt een ruimte aan waarin je in aanwezigheid van de groepstherapeuten en de andere groepsleden kunt onderzoeken wat er bij jou speelt. In de groep kan zichtbaar worden hetgeen je buiten de groep, in jezelf en met anderen, mogelijk ervaart. Het verschil met buiten en in de groep is dat er in de groep een plek kan gaan ontstaan om te onderzoeken wat er nu precies aan de hand is. Dit kan licht schijnen op de ‘blinde vlekken’ in je functioneren.

 

Het beginsel van groepstherapie is dat iedere deelnemer wordt uitgenodigd om in de groep te praten over zichzelf, over gebeurtenissen in het hier en nu en in het verleden, over gedachten, gevoelens, herinneringen, dromen en fantasieën. Het kan dus van alles zijn. Ook het luisteren naar anderen kan gevoelens en gedachten oproepen die je kunt delen. Zo ontdek je bij jezelf en help je anderen ontdekken. Openheid over eigen ervaringen en herkenning, steun en begrip tussen de groepsleden kan leiden tot nieuwe inzichten ten aanzien van jezelf en de omgang met anderen.

 

Naast de wekelijks groepsbijeenkomsten zullen er minimaal twee aparte zogenaamde ‘systeemgesprekken’ zijn: een gesprek met jou in aanwezigheid van voor jou belangrijke anderen (ouders; partner; broers/zussen). In de groep zal besproken worden wie van belang is voor jouw therapie om uit te nodigen.

Wat is de rol van de groepstherapeuten?

De groepstherapeuten dragen zorg voor een therapeutische leeromgeving waarbinnen veranderingen kunnen plaatsvinden. Deelname aan een groepstherapie kan spannend zijn. Hiervan zijn de groepstherapeuten zich bewust. De groepstherapeuten hebben aandacht voor de individuele processen van de groepsleden en hebben eveneens aandacht voor de groep als geheel. Groepstherapeuten helpen het ontdekte en geleerde over jou zelf en anderen over te dragen naar jouw dagelijks leven.

Aanmelden

Er 1 momenteel 1 JVG groep actief. Er is ruimte voor nieuwe aanmeldingen voor de groep. De psychotherapeuten die de groep geven zijn Sen Ostadi en Fiona Huibers.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.