Jong Volwassenen Groep

Voor wie is de Jong Volwassenen groep bedoeld?

De groep is bedoeld voor mensen tussen de 18 en ca. 27 jaar die zich in één of meer van de onderstaande punten herkennen.

  • Mensen die veel behoefte hebben om aardig gevonden te worden, bij twijfel vermijden ze het contact.
  • Mensen die activiteiten vermijden die belangrijke intermenselijke contacten met zich meebrengen. Zij vermijden deze uit vrees voor kritiek, afkeuring of afwijzing.
  • Mensen die bang zijn het ‘conflict’ aan te gaan omdat ze onzeker over zichzelf zijn.
  • Mensen die een laag gevoel van eigenwaarde hebben, zichzelf sociaal ongemakkelijk voelen, zichzelf onaantrekkelijk en minderwaardig vinden. Zij plaatsen de ander boven zich en laten anderen belangrijke beslissingen nemen.
  • Mensen die angstig zijn in de steek gelaten te worden.
  • Mensen met een patroon van instabiele relaties.
  • Mensen met een wisselend zelfbeeld en zelfgevoel.
  • Mensen die impulsief beslissingen nemen of impulsief reageren.

Bovenstaande punten kunnen zich o.a. uiten in angst- en spanningsklachten, depressieve symptomen, leegte gevoelens etc. Vragen over uzelf en uw identiteits­beleving, relationele herhalende thema’s, intimiteit en seksualiteit, verhouding ten opzichte van uw ouders en vriendschapsrelaties kunnen aan bod komen in de groep.

Wat gebeurt er in een groep?

De groep biedt een context aan u waarin uw gevoelens en gedachten over u zelf en anderen onderzocht kunnen worden. In de groep kunt u ontdekken wat de betekenis en de functie van uw klachten zijn. Een groepstherapie is een andere ervaring dan een individuele therapie. Het biedt een ruimte aan waarin u in aanwezigheid van de groepstherapeuten en de andere groepsleden kunt onderzoeken wat er bij u speelt. In de groep kan zichtbaar worden hetgeen u buiten de groep, in uzelf en met anderen, mogelijk ervaart. Het verschil met buiten en in de groep is dat er in de groep een plek kan gaan ontstaan om te onderzoeken en door te werken wat er nu precies aan de hand is. Dit kan licht schijnen op de ‘blinde vlekken’ in uw functioneren. Het biedt de mogelijkheid om oude patronen te doorbreken en om nieuwe erva­ringen te laten ontstaan.

Het beginsel van groepstherapie is dat iedere deel­nemer wordt uitgenodigd om in de groep te praten over zichzelf, over gebeurtenissen in het hier en nu en in het verleden, over gedachten, gevoelens, herinneringen, dromen en fantasieën. Het kan dus van alles zijn. Ook het luisteren naar anderen kan bij u gevoelens en gedachten oproepen die u kunt delen. Zo ontdekt u bij uzelf en helpt u anderen ontdekken.

Wat is de rol van de groepstherapeuten?

De groepstherapeuten dragen zorg voor een therapeutische leeromgeving waarbinnen verande­ringen kunnen plaatsvinden. Deelname aan een groepstherapie kan spannend zijn. Hiervan zijn de groepstherapeuten zich bewust. De groeps­therapeuten hebben aandacht voor de individuele processen van de groepsleden en hebben eveneens aandacht voor de groep als geheel. Groeps­thera­peuten helpen het ontdekte en geleerde over uzelf en anderen over te dragen naar uw dagelijks leven.

Er is momenteel ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Aanmelden voor de Jong Volwassenen Groep kan via het aanmeldformulier of door direct contact op te nemen met Vincent Bol of Alma Fiere. Bij voldoende groepsleden willen wij de groep medio mei 2021 gaan laten starten.