Jacqueline Counotte

Jacqueline studeerde in Leiden psychologie, biomedische wetenschappen en geneeskunde. Ze volgde daarna de opleiding tot psychiater bij Parnassia in Den Haag en deed promotieonderzoek naar de rol van sociale stress en het immuunsysteem bij psychose. Tijdens haar opleiding werkte ze op verschillende opnameafdelingen, bij de crisisdienst en bij PsyQ. Ook deed ze ervaring op met traumabehandeling en naoorlogse generatieproblematiek bij centrum ’45. Na haar opleiding werkte ze 4 jaar in het team bipolaire stoornissen van PsyQ. Ze deed zo een brede ervaring op aan diagnostiek en behandeling van psychiatrische klachten. Psychiatrische klachten kunnen een leven heftig ontregelen, maar soms ook opleveren dat je anders naar jezelf en anderen gaat kijken.

Bij praktijk Willempark geeft Jacqueline (persoonsgerichte) psychotherapie. Zij is opgeleid in o.a. schematherapie, affectfobietherapie en persoonsgerichte experiëntele psychotherapie en neemt deel aan intervisie en supervisie, om haar registratie als psychotherapeut te behalen. Iedereen maakt moeilijke periodes mee in het leven, soms kom je er zelf uit, soms niet. In elk geval is het vaak fijner om het samen met anderen te doen. Een therapeut kan hierin een andere rol vervullen dan naasten en dat kan helpen om je verlangens en barrières te ontdekken en ruimte geven voor verandering of acceptatie. Omdat elke persoon en elk leven anders is, vindt Jacqueline het belangrijk om goed te begrijpen wat iemand ertoe gebracht heeft in therapie te gaan en om samen te beslissen welke vorm van therapie het beste past.

Aanmelden voor Jacqueline Counotte

Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.