info@praktijkwillemspark.nl

Inzichtgevende Schematherapiegroep

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Doelgroep

De groepstherapie wordt aangeboden aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar met herhalende thema’s zoals bij persoonlijkheidsproblematiek of een vaak terugkomende depressie, emotieregulatieproblematiek en interactionele problemen. Het gaat om cliënten die zich herkennen in een of meer van de volgende klachten: een onstabiel zelfgevoel hebben, zwart-wit denken, vastlopen in manieren van doen of gevoelens, overspoeld raken in eigen emoties, problemen hebben in interactie met anderen zoals zich snel terugtrekken of een kort lontje hebben, veel praten zonder echt contact te maken met de ander of met eigen gevoelsbeleving. Persoonlijkheidsproblematiek kan leiden tot zelfdestructieve, levenslange herhalende thema’s met hevige nare gevoelens. Cliënten die worstelen met  persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak al heel lang problemen op vele gebieden in hun leven, en daarnaast specifieke symptomen zoals angsten of depressies. De problemen worden vooral duidelijk in (intieme) relaties met andere mensen. Schematherapie helpt cliënten de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op de patronen en dagelijks leven wordt onderzocht. Cliënten leren zodanig te veranderen dat zij zich beter gaan voelen. Van de cliënten wordt verwacht dat ze actief in het leven staan en een bepaalde vorm van dag- of weekplanning kennen, zoals studeren, werken, runnen van een gezin of actief zijn als vrijwilliger. De behandeling is gebaseerd op veranderingsgerichte therapie en van de cliënten wordt verwacht om over hun binnenwereld te kunnen vertellen, woorden te geven, te oefenen en daarop te reflecteren. Het is daarom belangrijk dat er enige mate van reflectief  en metalliserend vermogen is om deel te nemen aan de groep. Cliënten dienen een bepaalde mate van uitstellend vermogen te hebben, daar er geen contact plaatsvindt tussen cliënten en behandelaren tussen de groepssessies. Cliënten die ernstige verslaving hebben of ernstig crisisgevoelig, actief suïcidaal of psychose-gevoelig zijn, zijn niet geschikt voor de groep.

Groepsdoelen

  1. Hoofddoel: inzicht kunt krijgen in zich steeds herhalende disfunctionele patronen en inzicht verkrijgen in hoe je in contact bent met jezelf en met anderen
  2. Subdoel: eigen emoties serieus nemen, durven toelaten van voelen en leren op adequate wijze tot uiting te komen of te reguleren
  3. Subdoel: meer interne rust en stabiliteit ervaren, meer rust en stabiliteit ervaren in contact met anderen
  4. Subdoel: inzicht, herkenning en verwerking van interne conflicten tussen Modi

Methode

  1. Inzichtgevende psychotherapie is ongestructureerd en gebaseerd op interactie tussen de cliënten, inzoomen op eigen emoties/beleving. Er wordt gewerkt in het hier en nu. De groep wordt gezien als een microkosmos waar interacties en gevoelens naar voren komen die ook in het echte leven een belangrijke rol spelen. Cliënten leren van elkaar door elkaar feedback te geven, door zelf onderwerpen in te brengen en door stil te staan bij eigen gevoelens en belevingen. In de groep verwerven cliënten technieken en handvatten waarmee deze vastzittende schema’s en hardnekkige gedragingen kunnen veranderen.

    Een schema is een patroon van functioneren. Bij inadequate schema’s worden primaire behoeftes niet voldoende bevredigd, een patroon dat begint in de kindertijd, door negatieve ervaringen zoals bijvoorbeeld verlating of misbruik. Kortom beschadigingen in de natuurlijke groei en ontwikkeling. Tenslotte wordt het schema hardnekkig, inadequaat en deel van cliënten hun persoonlijkheid.

Taak van de groep

Elke cliënt brengt eigen onderwerpen in gericht op het dagelijks leven, er is bereidheid en mogelijkheid om feedback te ontvangen en te onderzoeken, en nieuwsgierig te zijn naar elkaars belevingen.

 

Een groepstherapie is een andere ervaring dan een individuele therapie. Het biedt een ruimte aan waarin cliënten in aanwezigheid van de groepstherapeuten en de andere groepsleden kunt onderzoeken wat er speelt en mogelijk ontdekken dat de problemen die worden ervaren in het dagelijks leven met anderen ook in de interactie met de leden van de groep zichtbaar worden. Dit betekent dat in de groep hardnekkige gedragingen en schema’s zichtbaar kunnen worden die  mogelijk ook buiten de therapie worden ervaren. Het verschil met buiten en binnen de groep is dat er in de groep een plek kan gaan ontstaan om te onderzoeken en door te werken wat er nu precies aan de hand is en wat er gebeurt in interacties. Dit kan licht schijnen op ‘blinde vlekken’ in het functioneren bij cliënten. Het biedt de mogelijkheid om oude patronen te doorbreken en om nieuwe ervaringen te laten ontstaan. Door interacties met anderen in de groep, feedback van de groepsgenoten en therapeuten komen cliënten steeds meer te weten over zichzelf en wat er gebeurt in contact met anderen. Er zijn nog meer voordelen verbonden aan groepstherapie zoals het verbeteren van zelfbeeld. Cliënten leren dat ondanks moeilijke en schaamtevolle ervaringen die gedeeld worden er acceptatie is van anderen waardoor cliënten kunnen gaan leren vertrouwen op anderen. Vaak worstelen groepsleden met dezelfde klachten en problemen. Dit leidt tot gevoelens van verlichting en troost maar ook inzicht, herkenning en verwerking van interne en externe conflicten.

Groepsregels

Op groep start op een vaste tijd en eindigt op een vaste tijd,  vertrouwelijk/privacy, de groep is de werkplaats, telefoons uit en tijdig afmelden als deelname niet mogelijk is.

Individuele doelen

Ter voorbereiding van de groep zullen 2 tot 4 individuele gesprekken (intake en diagnostiek) plaatst vinden, bij voorkeur in bijzijn van beide behandelaren, van waaruit de individuele doelen en het behandelplan in samenspraak met de cliënt worden bepaald. Vier weken na start van de behandeling wordt in de groep stilgestaan bij hoe de eerste weken zijn verlopen en hoe de cliënt in de groep ligt.

Vormgeving

Het is een open groep met minimaal 6 en maximaal 8 groepsleden, bij voorkeur een gemengde samenstelling van persoonlijkheden.

 

De duur van de therapie is minimaal één jaar en maximaal twee jaar.
Frequentie zittingen: wekelijks op de woensdag van 9:00 tot 10:30 uur.

 

Therapeuten: Iliana Borisova (psychiater) en Fiona Huibers (psychotherapeut). Op de website vind u meer informatie over de therapeuten.

Resultaat

De behandeling wordt elke 4 maanden geëvalueerd en samen met de cliënt wordt afgestemd of en hoe verder. Evaluatiemomenten vinden altijd in de groep plaats. Er wordt een evaluatie dag gepland op de tijden van de therapieblokken, waarbinnen iedere cliënt aan bod komt.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.