info@praktijkwillemspark.nl

Inzichtgevende Mentaliseren Bevorderende Therapiegroep (MBT-GROEP)

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Doelgroep

De inzichtgevende MBT-groep wordt aangeboden aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar met persoonlijkheidsproblematiek. Het gaat om mensen met emotieregulatie-problemen, een kwetsbaar zelfgevoel, zwart-wit denken, overspoeld raken door eigen emoties en problemen in interacties met anderen. Van de cliënten wordt verwacht dat ze actief in het leven staan, een vorm van dag- of weekplanning hebben, dat ze over hun binnenwereld kunnen vertellen en daarop kunnen reflecteren.

Contra-indicatie

Hoofddoel: inzicht verkrijgen in hoe je in contact bent met jezelf en met anderen.

 

Subdoel: eigen emoties serieus nemen, durven toelaten van emoties en leren om op een adequate wijze te reguleren en te uiten.

 

Subdoel: meer rust en stabiliteit ervaren; in jezelf en in contact met anderen.

Groepsdoelen

Hoofddoel: inzicht verkrijgen in hoe je in contact bent met jezelf en met anderen.

 

Subdoel: eigen emoties serieus nemen, durven toelaten van emoties en leren om op een adequate wijze te reguleren en te uiten.

 

Subdoel: meer rust en stabiliteit ervaren; in jezelf en in contact met anderen.

Methode

De groepstherapie is gebaseerd op MBT (Mentaliseren bevorderende therapie) en is gericht op structurele veranderingen in hoe je met jezelf omgaat (in contact met anderen). De interacties tussen de groepsleden en het werken in het hier en nu staan centraal (de groepsdynamische interpersoonlijke model van Yalom). Je leert in de groepstherapie doordacht en doorvoeld spreken. (Inter-) persoonlijke patronen die je buiten de groep hebt zullen zich dan herhalen in de groep, en zo krijg jij de kans om die patronen te onderzoeken, beter te begrijpen en daarin andere keuzes te maken.

Mentaliseren

Wat betekent Mentaliseren? Mentaliseren is het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit gedachten, gevoelens, verlangens of intenties (mentale toestanden). Bij effectief mentaliseren kunnen we begrijpen wat er in onze mind omgaat, maar ook in de mind van een ander. Verschillende perspectieven naast elkaar kunnen zetten, helpt bij succesvolle interacties en relaties. Het niet goed mentaliseren kan leiden tot problemen in het reguleren van emoties, impulscontrole problemen, identiteitsproblemen en problemen in relaties. In het geval van onvoldoende kunnen mentaliseren, bestaat het risico overtuigd te raken iemands motieven zeker te weten, denken in zwart-wit termen en onvoldoende besef hebben van gevoelens die ermee samenhangen.

Taak van de groep

Ieder groepslid draagt verantwoordelijkheid voor het eigen proces en brengt onderwerpen in. Het is de bedoeling dat je zo openhartig mogelijk probeert te praten over wat je bezighoudt. Van belang is ook dat ieder groepslid bereid is en nieuwsgierig is naar zichzelf (in contact met anderen). Deelname aan groepstherapie betekent dat ieder de feedback van de anderen kan verdragen en hierop wil reflecteren. Hierin wordt rekening gehouden met ieder zijn eigen tempo en proces.

Groepsregels

Wekelijkse deelname aan de groepssessie gedurende minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar waarin je actief gaat werken aan jouw behandeldoelen. De groep is de werkplaats, buiten de groep is er geen contact. Alles wat in de groep besproken wordt, blijft in de groep. Dit is van groot belang voor de veiligheid en vertrouwelijkheid.

Aanwezigheid

We verwachten wekelijkse deelname aan de groepssessies. Mocht het een keer voorkomen dat je door omstandigheden niet kunt komen, dan kan je je uiterlijk 24 uur van tevoren (weekenden en feestdagen niet meegerekend) afmelden met opgave van reden. Dit door een mail te sturen naar de groepstherapeuten: iliana@praktijknoordeinde.nl en sen@praktijkwillemspark.nl Latere afmeldingen worden in rekening gebracht.

Individuele doelen

Ter voorbereiding op de groepstherapie zullen twee individuele gesprekken plaatsvinden waarin de problemen en de individuele behandeldoelen worden geformuleerd en worden opgenomen in het behandelplan.

Vormgeving

Het betreft een open groep met maximaal 8 groepsleden.

 

Duur sessie: 90 min.

Frequentie zittingen: wekelijks op woensdag van 16:00 tot 17:30 uur.

Start groep: najaar 2023

Duur behandeling: minimaal 1 jaar, maximaal 2 jaar.

 

Therapeuten: Iliana Borisova (groepstherapeut en psychiater) en Sen Ostadi (psychotherapeut).

 

Lokatie: Oranjestraat 5, Den Haag

Resultaat

De behandeling wordt elke zes maanden geëvalueerd aan de hand van ieders behandeldoelen. De evaluatiemomenten vinden altijd in de groep plaats.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.