Iedereen

U overweegt om in psychotherapie te gaan. Of u bent om een andere reden geïnteresseerd in onze praktijk. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze behandelingen.

 

Psychotherapie

In onze praktijk bieden wij individuele psychotherapie en groepspsychotherapie aan. Psychotherapie is het behandelen middels gesprekstherapie. Als u bij ons in behandeling gaat, wenst u met ons uw binnenwereld te verkennen. Dat verlangen staat centraal: u wilt ontdekken waar uw klachten vandaan komen, wat de betekenis is en hoe u zich verhoudt tot wat er aan de hand is. U wil ook uw eigen aandeel en rol beschouwen. Psychotherapie is te omschrijven als een reis, een avontuur wellicht, waar vooraf de uitkomst niet van vast staat.

Onze praktijk heeft een psychodynamische signatuur. Dat betekent dat we verschillende vormen van psychotherapie aanbieden die in samenhang toegepast worden. Soms krijgen elementen en technieken als EMDR, MBT of AFT een rol. Maar altijd staat uw binnenwereld centraal.

Psychotherapie in de hoofdrol

Psychotherapie is altijd het hoofdonderdeel van uw behandeling bij ons. Een psychotherapeut* is dan ook altijd de regiebehandelaar. Soms wordt de psychotherapie ondersteunt door vaktherapie, systeemtherapie of psychiatrische behandeling. Met name vaktherapie en systeemtherapie kunnen van grote toegevoegde waarde zijn voor uw behandeling. De rol van de psychiater in onze praktijk is klein. Zo schrijven we geen medicatie voor. Als er sprake is van een crisis, is uw psychotherapeut en regiebehandelaar het eerste aanspreekpunt.

Werkwijze

Wij nemen als vertrekpunt uw binnenwereld en verkennen vanuit daar samen de route die uw psychotherapie behelst. We werken klachtgericht, baseren ons niet op DSM-classificatie en denken vanuit psychotherapeutische behandelvormen. Bepaalde psychotherapeutische interventies, zoals EMDR, MBT, schematherapie of AFT kunnen een rol krijgen in uw behandeling, maar staan niet op zichzelf. Onze psychodynamische signatuur maakt dat we de relatie tussen uw en uw psychotherapeut als het belangrijkste instrument beschouwen om tot een passende behandeling te komen.

Uw behandeling wordt vergoed

De behandelingen bij onze praktijk worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor mensen met een restitutiepolis gaat het om een 100% vergoeding. Voor mensen met een naturapolis gaat het om een vergoeding tussen de 70% en 100%. U kunt bij uw verzekeraar nagaan welk percentage bij u van toepassing is. Op deze website vindt u meer informatie over de verschillende polisvarianten.

Privacy en beroepsgeheim

Wij vinden privacy en beroepsgeheim niet alleen belangrijk, we denken dat het essentieel is voor een psychotherapeutische behandeling dat alle informatie vertrouwelijk blijft. Dat betekent dat we ongecontracteerd werken. De verzekeraar heeft daarmee geen invloed op ons beleid en geen inzage in (informatie uit) onze dossiers, ook niet gepseudonimiseerd. Helaas stelt de wet dat we bepaalde informatie moeten aanleveren aan de NZa vanwege het zorgprestatiemodel, tenzij u als patiënt daar bezwaar tegen maakt. We ondersteunen u om dat bezwaar inderdaad in te dienen, zodat wij die informatie niet hoeven aan te leveren.

Intake

We spreken een aantal kennismakingsgesprekken met u af waarin u kunt kennismaken met onze praktijk en werkwijze en wij kunnen inschatten of ons aanbod past bij u hulpvraag. In de kennismakingsfase maakt u ook kennis met een systeemtherapeut en een psychiater. Zo wordt er vanuit drie disciplines nagedacht over uw aanmelding bij ons en uw behandeling. De psychotherapeut die de behandeling uitvoert is en blijft uw regiebehandelaar. Samen met de systeemtherapeut en de psychiater waarmee u kennisgemaakt hebt, indien van toepassing ook de vaktherapeut vormt de regiebehandelaar het kenbehandelteam. Dit kernbehandelteam kan op afroep achter de schermen of samen met u nadenken over u psychotherapeutische behandeling. Aan het begin van de behandeling en zo vaak als nodig bespreken en evalueren de (beschrijvende) diagnose en het effect van de behandeling.

Welke situaties passen bij onze praktijk?

U heeft in het verleden al een of meerdere behandelingen gehad voor klachten die geduid zijn als persoonlijkheidsproblematiek, en u wilt opnieuw in behandeling. U heeft een of meer DSM-classificaties gekregen, maar bent nu benieuwd naar wat er onder die ‘labels’ speelt. U bent in het verleden ingesteld op medicatie, maar vraagt zich af of medicatie (nog) wel de goede behandeling is en wilt graag de kracht van psychotherapie onderzoeken. Patiënten in onze praktijk hebben doorgaans al behandeling elders gehad en zijn op zoek naar een diepergaande therapie.

In onze praktijk hebben we geen 24-uursvoorziening of opnamecapaciteit. Ook is er maar beperkt een psychiater aanwezig. Indien er zorg buiten kantoortijden noodzakelijk is of u een medisch-psychiatrische benadering van uw klachten wenst, kunnen wij u vanuit onze praktijk niet verder helpen

Kaders

Om een psychotherapie succesvol te laten zijn, is het van belang om een aantal afspraken te hanteren. Wij werken niet met een wachtkamer en vragen u om op het afgesproken tijdstip aan te bellen bij uw behandelaar. Deze kan op afstand open doen. Meelopen met iemand anders die ook naar binnen loopt is dus niet de bedoeling: uw behandelaar weet dan niet dat u er bent. We vragen u om uw facturen binnen de termijnen te betalen. Gesprekken met uw psychotherapeut duren doorgaans 45-60 minuten, tenzij anders afgesproken. Diagnostische gesprekken en kennismakingsgesprekken duren meestal een (klein) uur tot anderhalf uur. Vooraf geven we dat aan.

 

* voor psychotherapeut kan ook gelezen worden: een BIG-geregistreerde professional met bevoegdheden en bekwaamheden in de psychotherapie, denk aan een psychiater-in-de-rol-van-psychotherapeut of een klinisch-psycholoog-in-de-rol-van-psychotherapeut.