Cliënten

U bent net begonnen met uw behandeling in onze praktijk, of u bent al een tijd bij ons in behandeling. Op deze pagina leest u informatie die voor u relevant is.

 

Uw zorg wordt (deels) vergoed

De behandelingen bij onze praktijk worden (grotendeels) vergoed door de zorgverzekeraar. Bij de start van de behandeling is dat met u besproken en ook  welke kosten dat met zich meebrengt. U krijgt van ons eens per maand een factuur. Deze controleert u zelf, en dient u in bij uw zorgverzekeraar. Deze keert uit aan u. U betaalt vervolgens het bedrag op onze factuur aan ons. Meer informatie is te vinden bij vergoeding. Als verder nog heeft kunt u terecht bij uw psychotherapeut of regiebehandelaar. Vragen die specifiek gaan over de facturen kunt u sturen aan facturen@praktijkwillemspark.nl.

Privacy en beroepsgeheim

Wij vinden privacy en beroepsgeheim niet alleen belangrijk, we denken zelfs dat het essentieel is voor een psychotherapeutische behandeling dat alle informatie vertrouwelijk blijft. Wij geven daarom liever geen informatie door aan de zorgverzekeraar of de NZA, ook niet gepseudonimiseerd. Meer informatie is te vinden bij privacy en beroepsgeheim. Uw psychotherapeut of regiebehandelaar kan u ondersteunen bij het invullen van een privacy-verklaring, waarmee u bezwaar kunt maken tegen gegevensuitwisseling in het kader van het zorgprestatiemodel.

Opmerkingen, suggesties en klachten

Als u opmerkingen, suggesties of klachten heeft over uw behandeling in onze praktijk, dan bespreekt u deze eerst met uw psychotherapeut of regiebehandelaar. Komt u er met de regiebehandelaar niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.