info@praktijkwillemspark.nl

Jongvolwassenengroep (JVG)

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Doelgroep

De groepstherapie wordt aangeboden aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar met emotieregulatieproblematiek en interactionele problemen. Het gaat om mensen die zich herkennen in een of meer van de volgende klachten: een onstabiel zelfgevoel hebben, zwart-wit denken, vastlopen in manieren van doen of gevoelens, overspoeld raken in eigen emoties, problemen hebben in interactie met anderen zoals zich snel terugtrekken of een kort lontje hebben, veel praten zonder echt contact te maken met de ander of met eigen gevoelsbeleving. Van de cliënten wordt verwacht dat ze actief in het leven staan en een bepaalde vorm van dag- of weekplanning kennen, zoals studeren, werken, runnen van een gezin of actief zijn als vrijwilliger. De behandeling is gebaseerd op veranderingsgerichte therapie en van de deelnemers wordt verwacht om over hun binnenwereld te kunnen vertellen en daarop te reflecteren. Cliënten dienen een bepaalde mate van uitstellend vermogen te hebben, daar er geen contact plaatsvindt tussen cliënten en behandelaren tussen de groepssessies. Cliënten die ernstige verslaving hebben of ernstig crisisgevoelig, actief suïcidaal of psychose-gevoelig zijn, zijn niet geschikt voor de groep.

Groepsdoelen

  1. Hoofddoel: inzicht verkrijgen in hoe je in contact bent met jezelf en met anderen
  2. Subdoel: eigen emoties serieus nemen, durven toelaten van voelen en leren op adequate wijze tot uiting te komen of te reguleren
  3. Subdoel: meer interne rust en stabiliteit ervaren, meer rust en stabiliteit ervaren in contact met anderen

Methode

De groepstherapie bestaat uit twee delen: beeldende therapie (vak therapie) en inzichtgevende therapie (verbaal). De beeldende therapie kent een structuur en de inzichtgevende therapie is ongestructureerd.

 

De beeldende therapie richt zich op doen en ervaren, de verrichtte handelingen en ontstane werkstukken representeren innerlijke belevingen, of geven uiting aan gevoelens. Er wordt geoefend met interactie en samenwerking. Beeldende therapie is gericht op vergroten van zelfregie, ontvankelijkheid en openheid, flexibiliteit en creativiteit.

 

Het inzichtgevende deel is gebaseerd op interactie tussen de groepsleden, inzoomen op eigen emoties/beleving. Er wordt gewerkt in het hier en nu. De groep wordt gezien als een microkosmos waar interacties en gevoelens naar voren komen die ook in het echte leven een belangrijke rol spelen. De deelnemers leren van elkaar door elkaar feedback te geven, door zelf onderwerpen in te brengen en door stil te staan bij eigen gevoelens en belevingen.

Taak van de groep

Ieder brengt eigen onderwerpen in gericht op het dagelijks leven, er is bereidheid en mogelijkheid om feedback te ontvangen en te onderzoeken, en nieuwsgierig te zijn naar elkaars belevingen.

Groepsregels

Op tijd aanwezig zijn, tijd=tijd, vertrouwelijk, de groep is de werkplaats, telefoons uit, tijdig afmelden als deelname niet mogelijk is.

Individuele doelen

Ter voorbereiding van de groep zullen 1 à 2 individuele gesprekken plaatst vinden, bij voorkeur in bijzijn van beide behandelaren, van waaruit de individuele doelen in samenspraak met de cliënt worden bepaald. Vier weken na start van de behandeling wordt in de groep stilgestaan bij hoe de eerste weken zijn verlopen en hoe de cliënt in de groep ligt.

Vormgeving

Het betreft een open groep met maximaal 8 groepsleden, bij voorkeur een gemengde samenstelling van persoonlijkheden.

Elk onderdeel duurt 75 min met 15 min pauze ertussen.

Frequentie zittingen: wekelijks op donderdag van 09.00 tot 11.45 uur.

Therapeuten: Nicole Booltink (beeldend therapeut) en Iliana Borisova (psychiater).

Resultaat

De behandeling wordt elke 6 maanden geëvalueerd en samen met de cliënt wordt afgestemd of en hoe verder. Evaluatiemomenten vinden altijd in de groep plaats. Er wordt een evaluatie dag gepland op de tijden van de therapieblokken, waarbinnen iedere cliënt aan bod komt.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.