Bart Vogelaar

Bart Vogelaar is binnen Praktijk Willemspark werkzaam als psycholoog. In 2014 studeerde Bart af aan de Universiteit Leiden, Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Na zijn afstuderen heeft Bart gewerkt bij diverse instellingen als psycholoog. In eerste instantie werkte hij veel met de doelgroep kind en jeugd, maar later heeft hij zich ook bekwaamd in het verlenen van hulp aan volwassenen. Zijn werkzaamheden als psycholoog heeft hij altijd gecombineerd met onderwijs geven in het hoger onderwijs. In 2017 is Bart tevens gepromoveerd aan de Universiteit Leiden, waar hij momenteel nog steeds onderzoek doet naar dynamisch testen en onderwijs geeft in het master-onderwijs.

Vanaf april 2020 zal Bart werkzaam zijn binnen Praktijk Willemspark. Hij heeft zichzelf op verschillende gebieden ontwikkeld en laten bijscholen binnen de psychologie. Zo werkt hij integratief en persoonsgericht, waarbij hij technieken uit cognitief-gedragstherapeutisch, oplossingsgericht en cliëntgerichte kaders combineert. In de behandeling staat bij Bart een persoonlijke aanpak en een goede relatie met de cliënt centraal.

Aanmelden voor Bart Vogelaar

Gebruik hiervoor het aanmeldformulier. Eveneens kunt u mij bellen op 0621355849.

Actuele wachttijden

Eerste contact
Geen aanmeldingen mogelijk.

Intake                       
Geen aanmeldingen mogelijk.

Behandeling
Geen aanmeldingen mogelijk.