Schemapsychotherapie groep

Schemagerichte groepspsychotherapie is een behandelmethode waarmee u meer inzicht kunt krijgen in zich steeds herhalende disfunctionele patronen in uw leven. Vaak in de vorm van persoonlijkheidsprobleem.
In de groep verwerft u technieken en handvatten waarmee u deze vastzittende schema’s en hardnekkige gedragingen kunt veranderen. Hierbij wordt zelfwerkzaamheid en betrokkenheid van u gevraagd. Bij het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen richt men zich niet alleen op de klachten zoals; somberheid, angsten en paniekaanvallen etc., maar ook op de schema’s en hardnekkige gedragingen die hieraan ten grondslag liggen. Een schema is een patroon van functioneren. Bij inadequate schema’s worden primaire behoeftes niet voldoende bevredigd, een patroon dat begint in de kindertijd, door negatieve ervaringen zoals bijvoorbeeld verlating of misbruik. Kortom
beschadiging in uw natuurlijke groei en
ontwikkeling. Tenslotte wordt het schema hardnekkig, inadequaat en deel van uw persoonlijkheid (zie website bij kopje meer informatie).

De groep biedt een context aan waarin uw gevoelens en gedachten over uzelf en anderen kunt onderzoeken. In de groep kunt u ontdekken wat de betekenis en de functie van uw klachten zijn en de problemen bespreken waar u tegenaan loopt.
Een groepstherapie is een andere ervaring dan een individuele therapie. Het biedt een ruimte aan waarin u in aanwezigheid van de groepstherapeuten en de andere groepsleden kunt onderzoeken wat er bij u speelt en mogelijk ontdekken dat de problemen die u in het dagelijks leven met anderen ervaart ook in de interactie met de leden van de groep zichtbaar worden. Dit betekent dat in de groep hardnekkige gedragingen en schema’s zichtbaar kunnen worden die u mogelijk ook buiten de therapie ervaart. Het verschil met buiten en binnen de groep is dat er in de groep een plek kan gaan ontstaan om te onderzoeken en door te werken wat er nu precies aan de hand is en wat er gebeurt in interacties. Dit kan licht schijnen op ‘blinde vlekken’ in uw functioneren. Het biedt de mogelijkheid om oude patronen te doorbreken en om nieuwe ervaringen te laten ontstaan. Door interacties met anderen in de groep, feedback van de groepsgenoten en therapeuten komt u steeds meer te weten over uzelf en wat er gebeurt in contact met anderen. Er zijn nog meer voordelen verbonden aan groepstherapie zoals het verbeteren van zelfbeeld. U leert dat ondanks moeilijke en schaamtevolle ervaringen die gedeeld worden er acceptatie is van anderen waardoor u kunt gaan leren vertrouwen op anderen. Vaak worstelen groepsleden met dezelfde klachten en problemen. Dit leidt tot gevoelens van verlichting en troost maar ook inzicht, herkenning en verwerking van interne en externe conflicten.

Voor wie
Schemagerichte groepstherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met herhalende thema’s zoals bij persoonlijkheidsproblematiek of een vaak terugkomende depressie. Persoonlijkheidsproblematiek kan leiden tot zelfdestructieve, levenslange herhalende thema’s met hevige nare gevoelens. Mensen die worstelen met persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak al heel lang problemen op vele gebieden in hun leven, en daarnaast specifieke symptomen zoals angsten of depressies. De problemen worden vooral duidelijk in (intieme) relaties met andere mensen. Schematherapie helpt u de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw patronen en dagelijks leven wordt onderzocht. U leert uzelf zodanig veranderen dat u zich beter gaat voelen, beter voor uzelf kunt zorgen en beter voor uzelf op kunt komen. U leert voelen en adequaat uiten van uw behoeften. Hierdoor verandert niet alleen uw gedrag, maar veranderen ook uw gedachten en gevoelens.

Groepstherapeuten
De groepstherapie wordt gegeven door Fiona Huibers en Omar van Ommeren. Wij zijn twee jonge groepstherapeuten met een warm kloppend groepshart. De meerwaarde van wat deelname aan een groep teweeg kan brengen in uw leven brengen we graag aan u over.
We zijn beide werkzaam als psycholoog en psychotherapeut in opleiding. Wij vinden dat in de behandeling openheid, veiligheid en respect centraal staan. Verder zijn we gespecialiseerd in het behandelen van depressieve klachten, angstproblemen, rouw, trauma, zelfbeeldproblematiek, problemen met emotie en impulsregulatie, partnerrelatieproblemen, transculturele problematiek en persoonlijkheidsproblematiek bij (jong) volwassenen (zie website bij kopje meer informatie).
Wat we doen: de groepstherapeuten dragen zorg voor een therapeutische en veilige leeromgeving waarbinnen veranderingen kunnen plaatsvinden en stimuleren vooral interactie in de groep. Deelname aan een groepstherapie kan spannend zijn. Hiervan zijn
de groepstherapeuten zich bewust. In de groep kunt u rekenen op de steun van hun mede groepsgenoten en die van de therapeuten.
De groepstherapeuten hebben aandacht voor de individuele processen van de groepsleden en
hebben eveneens aandacht voor de groep als geheel waarbij de interacties tussen de groepsleden (vooral) een belangrijke rol speelt. Groepstherapeuten helpen het ontdekte en geleerde over uzelf en anderen over te dragen naar uw dagelijks leven.

Procedure
• Individuele intake
• Kennismaking (bij) met de groepstherapeuten
• Groepsgrootte vijf tot acht volwassen deelnemers
• Duur minimaal één jaar en maximaal twee jaar
• Dinsdag 14.30 uur tot 16.00 uur
• Er zijn regelmatig evaluaties met de groep
• Alle bijeenkomsten zijn verplicht
• Vakanties staan van tevoren vast

Meer informatie
Voor meer informatie over schemagerichte (groeps)therapie https://www.schematherapie.nl
en over de therapeuten bezoek onze pagina: Fiona Huibers en Omar van Ommeren