info@praktijkwillemspark.nl

Willemspark Psychotherapie

’Leer uzelf kennen via de Ander’

Heeft u een doorverwijzing gehad en u wilt zichzelf aanmelden, klik dan op onderstaande knop

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Procesgerichte psychodynamische psychotherapie:
Wat is dat?

In de psychodynamische psychotherapie staat uw ontwikkeling als mens centraal, van uw vroegste geschiedenis tot het individu dat u nu bent geworden. Wij maken gebruik van inzichten uit de psychoanalyse en gaan op zoek naar de onderliggende patronen die ten grondslag liggen aan uw gedachten, gevoelens en gedrag. Vanuit dit praktijkbrede denkkader denken wij een stap verder, namelijk over bewuste en vooral onbewuste innerlijke conflicten, gewoontes, herhalingen en bescherming- en afweermechanismen die bijdragen aan de psychische klachten die u ervaart.


Het doel van uw behandeling is dat u meer vrijheid, levensvreugde, liefde en passie in relaties en uw dagelijks leven ervaart. In uw behandeling maken wij gebruik van de laatste inzichten en bewezen effectieve therapievormen. Een behandeling bij onze instelling duurt zo kort als het kan, en zo lang als nodig is. Het is wel een intensief traject, dat confronterend kan zijn en ook van u de nodige inzet vraagt. Interesse om uw eigen binnenwereld te onderzoeken en nieuwsgierigheid naar uzelf is nodig.

Psychodynamische psychotherapie

Onze visie:
psychodynamisch, holistisch en multidisciplinair

Het therapieproces met uw psychotherapeut is de basis van uw behandeling. In uw psychotherapie onderzoekt u samen met uw therapeut uw binnenwereld.

 

Lees meer over onze visie en onze werkwijze op de pagina Behandeling.

Onze werkwijze

1) Aanmelden en psychodynamische psychotherapeutische diagnostiek

Na de aanmelding start uw traject bij ons met verkennen met een psychotherapeut die dan ook uw regiebehandelaar is/ gaat zijn (ook een psychiater in de rol van psychotherapeut, dan wel een GZ-psycholoog of psychotherapeut in opleiding - die onder werkbegeleiding psychotherapie – biedt, neemt deze positie in). Deze diagnostische verkenning neemt meerdere gesprekken in beslag. Hierin wordt eveneens onderzocht of de voorwaarden en de contouren voor een psychotherapie aanwezig zijn. De procesgerichte psychotherapie gaat de primaire lijn worden van uw therapie.

2) Aanvullende multidisciplinaire diagnostiek

Indien de psychotherapeut na deze eerste gesprekken taxeert dat de contouren en condities voor een proces gerichte psychotherapie er vermoedelijk gaan zijn volgt er een gesprek met een systeemtherapeut (genaamd: een systemisch taxatie) en vindt er een gesprek plaats met een vaktherapeut (genaamd: een vaktherapeutische verkenning en taxatie). In deze diagnostische taxaties wordt er respectievelijk aandacht gegeven aan uw context/ leefomgeving en aan uw (psychologische) lichaam. Indien een gesprek met een psychiater (een psychiatrische taxatie) geïndiceerd is (vanwege lichamelijke stoornissen of medicatie gebruik), kiest de psychotherapeut naast deze psychiatrische taxatie voor óf een systemische taxatie óf een lichaamspsychologische taxatie.

3) Intern overleg

Na de diagnostische taxerende gesprekken volgt een multidisciplinair overleg (genaamd: tentatief hypothetische overleg THO-Diagnostiek) waarin we onderling onze bevindingen over u bespreken en de indicatie gaan bespreken. De collegae die u gezien hebben in het kader van diagnostiek vormen tezamen het kern-diagnostisch team. De bevindingen uit het overleg deelt uw regiebehandelaar met u in een adviesgesprek. Eveneens wordt de diagnostische omschrijving en het behandelplan vorm gegeven.

4) Uw psychotherapie begint

Na het adviesgesprek start uw psychotherapie en naast de lopende psychotherapie vinden op een zeker moment maximaal twee sessies plaats met de systeemtherapeut die u (en eventueel uw naaste(n) psycho-educatie geeft. Eveneens vinden er op een gegeven moment ook twee sessies plaats met de lichaamsgerichte therapeut die u psycho-educatie geeft over uw lichaam, over uw stijl van leven. Indien er naast de psychotherapie eveneens een indicatie is voor of procesgerichte systeemtherapie of procesgerichte vaktherapie maakt de psycho-educatie onderdeel uit van een parallel procesgericht behandel traject.

5) Uw proces wordt gemonitord

Uw proces wordt nabij gevolgd en hierover zijn interne overlegggen (genaamd: tentatief hypothetisch overleg Behandeling). Hierbij zijn de collegae aanwezig uit het kern-diagnostisch team die vanaf het moment van de start van uw psychotherapie uw kern-behandel team zijn. Het proces van u wordt gemonitord en dit evalueert u samen met de regiebehandelaar en de eventuele betrokken mede-behandelaren.

Professionele, fijne en vooral persoonlijke praktijk. Ik kom hier inmiddels langer dan een jaar over de vloer.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.