Praktijk Willemspark

Wij zijn Praktijk Willemspark, een praktijk voor Psychotherapie, Opleidingen en Coaching (POC), gevestigd aan de Zeestraat 96 in het centrum van Den Haag. In onze praktijk bieden we procesgerichte psychotherapie (zowel individuele psychotherapie; als groepspsychotherapie en systeemtherapie) aan volwassenen en adolescenten met meervoudige, complexe problematiek. Praktijk Willemspark en Praktijk 2005 werken met elkaar samen. De praktijkhouders van beide praktijken zijn Vincent Bol en Martijn Kamphuis. Binnen Praktijk 2005 staat enkelvoudige problematiek centraal behandeld vanuit de GZ-psychologen discipline. Voor meer informatie over Praktijk 2005 verwijzen wij u naar https://praktijk2005.nl Het pand waar Praktijk Willemspark gevestigd is mogelijk niet geschikt voor mindervaliden in verband met drie inpandige trappen.

Ga naar over ons

Aanmelden

November 2021. Enkel nog bij psychotherapeut Remijsen is er ruimte voor psychotherapie middels beeld. Er is eveneens ruimte voor aanmeldingen voor een Jong Volwassenen Groep gegeven door Alma Fiere, Vincent Bol Henk Weerheijm en Sen Ostadi. Binnenkort volgen er eveneens andere groepen. Helaas is er momenteel geen mogelijkheid voor Engelstalige therapie. Unfortunately we don't have availability for English speaking client at the moment. Indien u een kortdurende psychologische behandeling wenst gemaximeerd tot 15 sessies en u heeft een verwijsbrief voor de BGGZ dan kunt u zich aanmelden bij Praktijk 2005; https://praktijk2005.nl Voor Mindfullness zie https://praktijk2005.nl/mindfulness/

Aanmeldformulier

Wij zijn Praktijk Willemspark

Ieder mens ervaart in zijn of haar leven wel eens periodes die psychisch moeilijk zijn. Binnen Praktijk Willemspark kunt u samen met een psychotherapeut bij uw binnenwereld stil staan.

Ga naar over ons

Wij bieden procesgerichte psychotherapie

Binnen Praktijk Willemspark ontvangen mensen psychotherapie met uiteenlopende klachten en problemen. Hierbij zijn wij gespecialiseerd zijn in het behandelen van complexe problematiek. Uw proces en uw verhaal staan hierbij centraal.

Ga naar psychotherapie

Psychologische klachten

De psychotherapeuten werkzaam in Praktijk Willemspark bieden psychotherapie aan u die verzekerd is binnen de basisverzekering van uw ziektekostenpolis.

Ga naar psychische klachten