Praktijk Willemspark POC (Psychotherapie | Opleidingen | Coaching)

Praktijk Willemspark POC is een ambulante (Specialistische)-GGZ instelling, gevestigd te Den Haag, Zeestraat 96 (centrum Den Haag). Praktijk Willemspark POC (Psychotherapie | Opleidingen | Coaching) richt zich voornamelijk op het aanbieden van psychotherapeutische trajecten aan volwassenen en adolescenten met complexe psychologische problematiek. Binnen Praktijk Willemspark wordt er procesgericht en mensgericht gewerkt vanuit een psychodynamische signatuur, waarin gehechtheid en ontwikkelingsgeschiedenis een belangrijke plaats krijgen. Wij werken vanuit een multidisciplinair team, waarbij procesgerichte psychotherapie leidend is en de andere disciplines (psychiater/ systeemtherapeut/ vak therapeut) als surplus/ additie fungeren. Daarnaast biedt Praktijk Willemspark groepstherapie aan, zowel de mentalisatie bevorderende groepstherapie, als een Jong Volwassene Psychotherapie als een Schemagerichte Inzichtgevende Groepspsychotherapie.

Praktijk Willemspark werkt contract vrij, hetgeen betekent dat uw zorg (deels) vergoed wordt, afhankelijk van welke zorgpolis u heeft.

U kunt zich op dit moment bij ons aanmelden, via het aanmeldformulier (link naar aanmeldformulier). Na één of meerdere kennismaking/ intake gesprekken zal gekeken worden welke vorm van psychotherapie ons inziens het beste aansluit.

Het pand waar Praktijk Willemspark in gevestigd is heeft drie inpandige trappen.

Ga naar over ons

Wij zijn Praktijk Willemspark

Ieder mens ervaart in zijn of haar leven wel eens periodes die psychisch moeilijk zijn. Binnen Praktijk Willemspark kunt u samen met een psychotherapeut bij uw binnenwereld stil staan.

Ga naar over ons

Wij bieden procesgerichte psychotherapie

Binnen Praktijk Willemspark ontvangen mensen psychotherapie met uiteenlopende klachten en problemen. Hierbij zijn wij gespecialiseerd zijn in het behandelen van complexe problematiek. Uw proces en uw verhaal staan hierbij centraal.

Ga naar psychotherapie

Psychologische klachten

De psychotherapeuten werkzaam in Praktijk Willemspark bieden psychotherapie aan u die verzekerd is binnen de basisverzekering van uw ziektekostenpolis.

Ga naar psychische klachten